Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İzalei Şuyu Dava Dilekçesi

İzale i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACILAR    : 1- T*** S*** (T.C.***********)

Merkez Mah. Çiftlik Yolu No:2 D:1 Başakşehir / İSTANBUL

2- İ*** S*** (T.C.***********)

Merkez Mah. Çiftlik Yolu No:2 D:1 Başakşehir / İSTANBUL

3- Ş*** Y*** S*** (T.C.***********)

Merkez Mah. Çiftlik Yolu No:2 D:1 Başakşehir / İSTANBUL

4- C*** S*** (T.C.***********)

Merkez Mah. Çiftlik Yolu No:2 D:1 Başakşehir / İSTANBUL

5- S*** S*** (T.C.***********)

Merkez Mah. Çiftlik Yolu No:2 D:1 Başakşehir / İSTANBUL

DAVALILAR     : 1- A*** E***             – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

2- İ*** S***       – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

3- H*** S***                  – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

4- K*** A*** S*** – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

5- N*** S***            – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

6- S*** S***      – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

7- Y*** S***       – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

8- A*** S***             – Karaçam Köyü Çınarcık-YALOVA

KONU              : Ortaklığın giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

  • Davalılar ile Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Karaçam Köyü, Han Mevkii, 1*** Parsel; 3*** Ada, ** ve ** Parsel; 1*** Ada, 1, 2 ve 3 Parsel sayılı olmak üzere toplam 6 taşınmazın her birinde hisselerimiz bulunmaktadır.
  • Taşınmazların malikleri arasında taşınmazın kullanımı ve değerlendirilmesi hususunda anlaşma yapılması olanaklı değildir. Ayrıca taşınmazın aynen taksimi de mümkün değildir.
  • Aynen taksimi mümkün olmayan taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ve satış bedelinin tapu hisseleri oranında paylaştırılması için işbu müracaatımız zorunlu olmuştur.
  1. SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu, H.M.K. ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER        : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, mirasçılık belgesi, tanık, yemin, diğer yasal deliller

TALEP             : Yukarıda açıklanan sebeplerle,

Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Karaçam Köyü, Hanburnu Mevkii, 1*** Parsel; 3*** Ada, ** ve ** Parsel; 1*** Ada, 1, 2 ve 3 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın, taşınmazın satışı ve satış bedelinin ortaklık payı oranında paylaştırılması şeklinde giderilmesine, taşınmazın tapu kaydına izale-i şüyu davası şerhi konulmasına, dava masrafları ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 28.05.2021

DAVACI                DAVACI                           DAVACI                          DAVACI                         DAVACI

A*** E***             İ*** S***                  H*** S***                 C*** S***                      N*** S***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.