Kategoriler
Talep Örnekleri

Kapak Hesabı Talebi

Kapak Hesabı Nedir?

İcra dosyalarında kapak hesabı, takip başlatıldıktan sonra borç miktarının üzerine eklenen masraf ve ödemelerin de ana borca dahil edilmesiyle yapılan hesaptır.

Örneğin, 10.000TL miktarında bir takip başlatıldığında bu icra dosyası yalnızca 10.000TL ödenerek kapanmaz. Takip başlatıldığı için yapılan masraflar(tebligat gibi), harçlar ve vekalet ücreti gibi kalemlerin de ana borç miktarına eklenerek toplam rakamın hesaplanması gerekir. Bu hesaba kapak hesabı denir.

Avukat Portal Kapak Hesabı

Avukat portal üzerinden kapak hesabı göndermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

  1. UYAP üzerinden “dosyayı görüntüle” penceresi açılır,
  2. Üst menüden “borçlu bilgileri” kısmına girilir,
  3. En sağ köşedeki “talep gönder” açılır menüsü üzerinden “Diğer talep gönder” seçilir,
  4. seçenekler arasından “dosya hesabının yapılması talebi” seçilir,
  5. talep evrakı oluştur butonu ile evrak indirilir,
  6. indirilen evrak imzalanır,
  7. avukat portal ekranı üzerinden açılan dosya yükleme ekranından(en altta) imzalanan talep gönderilir.

Kapak Hesabı Talebi

ANKARA 1..İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No : 2018/*** Esas

Alacaklı :

Borçlu :

Vekili :

Konu : Dosya kapak hesabı talebinden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda esas numarası belirtilen müdürlüğünüz dosyasında alacaklı vekili/borçlu olarak bulunmaktayım. Söz konusu dosya yönünden tarafımca yapılan tüm masrafların da dikkate alınarak; borçlu tarafın ödeyeceği harçlar (tahsil vs) de hesaplanarak tüm dosya yönünden kapak hesabının yapılarak UYAP sistemine aktarılmasını talep ederim.

Borçlu

İ*** Ö***

Kapak Hesabı Talebi – Avukat Portal Tekit

SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2016/***

BORÇLU : L*** O*** TCKN:

ALACAKLI :

VEKİLİ :

KONU : Dosya Kapak Hesabı Talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

Daireniz dosyasında bulunan borcumun ödeme tarihleri esas alınarak dosya kapak hesabının yapılmasını daha önceki 29/11/2020 tarihli dilekçemde iletmiştim ancak UYAP Vatandaş Portal Üzerinde görüntülediğimde hesaplamaya ilişkin hiçbir bilgi ve belgenin dosyanın arasına girmemiş olduğunu gördüm dosya kapak hesabımın yapılarak evrak düzenlenme suretiyle UYAP sistem marifetiyle görüntülenip takip edebileceğim şekilde gerekli hesaplamaların yapılarak yüklenilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 04/02/2021

Borçlu

İ*** Y*** K***

Kapak Hesabı Talebi – İflas Masasına Kayıt İçin

İSTANBUL …….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 20**/*** E.

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyasında borçlu …………….‘nin Bakırköy.. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin .. tarih ve .. E. … K. sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olup bu kez;

İş bu dosyadan olan alacağımızı iflas masasına bildirmek ve alacak kaydımızı yaptırmak üzere iflas tarihi olan …. itibariyle kapak hesabının yapılmasını saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. ….

Alacaklı Vekili

Av. ….

Kapak Hesabı Talebi – İlam Sonrası

İSTANBUL ANADOLU 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 2021/*** E.

Yukarıda bilgileri verilen dosyanın dosya hesabının EKTEKİ MAHKEME KARARI DA DİKKATE ALINARAK yapılmasını, çıktı olarak tarafımıza verilmesini ve bir suretinin UYAP ortamına kaydedilmesini talep ederiz.

28.12.2020

Alacaklı Vekili

Av.

Mehil Vesikası İçin Kapak Hesabı Talebi

ANKARA ….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

27.11.2017

DOSYA NO : 2017/

ALACAKLI : …………………

VEKİLİ : Av. …………………

……………………………..

KONU : Sayın Müdürlüğünüzün Sayılı dosyasına binaen talep dilekçemizin arzından ibarettir.

Sayın Müdürlüğünüzün 2017/……..sayılı dosyasına binaen;

ANKARA …. İŞ MAHKEMESİ 2016/….. E. 2017/….. K. sayılı kararı süresi içersin de Tehiri İcra Talebi ile temyiz edilmiş olup, mehil için gerekli teminatın icra dosyasına sunulması talebi ile DOSYA KAPAK HESABININ YAPILMASINA,

Müdürlüğünüzden talep ederiz………….

BORÇLU VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.