Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Katılan Gerekçeli İstinaf Dilekçesi

Katılan Müşteki Ceza İstinaf Dilekçesi

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

İncelemenin Duruşmalı Yapılması İstemlidir

 

YEREL MAHKEME

DOSYA NO:

İSTİNAF DAVA YOLUNA

BAŞVURAN KATILAN:

VEKİLİ:

DAVACI:

SUÇ: Basit Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ VE YERİ:

TALEBİN KONUSU: … Ceza Mahkemesi’ nin …..Tarih Sayılı İlamının İstinaf İncelemesi İsteminden İbarettir.

KARARIN ÖZETİ: Yukarıda Bilgileri Yazılı Mahkeme İlamı ile Katılan Müvekkil … a Karşı İşlenen Tehdit, Hakaret Suçlarından Beraat Eden, Sanık … Hakkında Mala Zarar Verme Suçunu İşlediği Gerekçesiyle Cezalandırılmasına İlişkin Karar.

KARARIN TEBLİĞ

TARİHİ : 02/10/2019

AÇIKLAMALAR   :

…. Ceza Mahkemesi’ nin Tarih. Sayılı kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Zira;

1-         Katılan müvekkil … a yönelik Mala zarar verme suçundan sanığa1.500,00 adli para cezası ile cezalandırılması na karar verilmiştir, Yerel Mahkeme tarafından sanığın bu eylemlerine karşılık verilen ceza alt sınırdan verilmiş olması hukuken hatalıdır. Gerekçeli kararda indirim sebeplerinden biri “ilk haksız hareketin kimden geldiği” konusunda belirlilik bulunmadığı kanaatinde olmasıdır, ancak olayın başlagıcına yönelik dinlenen tanık, bilirkişi ve video kayıtlarına bakıldığında müvekkilin haksız bir fiili olmadığı açıktır. Diğer husus gene mala zarar verme suçu bir kere işlenmemiştir. İlki; videonun sağ üst köşesinde de yazdığı üzere 2018/03/05 18:04:03 saniyede gerçekleşmektedir.

İkincisi ise ilk zarar verme olayından sonra olay kesilip arabasına gitmekte iken sanığın tekrar hiddetlenip geri geldiği dakika olan 18:05:30 da gerçekleşmiş olup aşağıda ki fotograftaaçıkça görülmektedir.

Dolayısıyla burada suç defalarca işlenmiş olup alt sınırdan ceza verilmesi hukuka aykırıdır.

2-         Müvekkile karşı işlenen hakaret suçunda tanık … beyanlarında “it oğlu it” diyerek belirtmiştir. Yerel mahkeme söz konusu beyanı dikkate aldığını ancak müvekkilin gıyabında olduğuna kanaat getirip, kişinin gıyabında işlenen hakaret suçu ile ilgili olarak en az üç kişinin olması gerektiğini gerekçe göstererek hakaret suçundan beraat kararı vermiştir, ancak videoda görüleceği üzere hakaret suçunda orada sanık hariç üç kişi daha bulunmakta ve hakareti duyabilecek mesafededir. Bu hususta Yüksek Mahkeme kararı da beyanlarımızı destekler yöndedir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2012/12238E., 2013/414K., 16.01.2013 Tarihli Kararı.

 

Hakaret huzurda işlenebileceği gibi, gıyapta da işlenebilir. Gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun yokluğunda en az ikiden fazla kişilerle ihtilat edilerek yani en az üç kişinin hakaret sözünü öğrenmiş olması kaydıyla hakaretin yapılması şarttır. Mağdur bu sayıya dâhil değildir. Mağdurun hazır olması halinde gıyapta hakaretten bahsedilemez. Kendileriyle ihtilat edilen kişilerin bir arada bulunmaları ve hakaret sözünü aynı anda öğrenmelerine gerek yoktur. İhtilat aktarma suretiyle gerçekleşmişse hakaret sözlerinin aynı yada benzer olması aranmalıdır. Fail, sözlerini ikiden fazla kişiye söylemekte yada daha çok kişinin duyabileceği bir yerde konuşmakta ve sözleri başkaları tarafından duyulabilmekte, failde bu durumun bilincinde ise ihtilat oluşmuştur.”

 

Dolayısıyla hakaret yönünden suç oluşmuş olup, cezaya hükmeldilmesi kanaatindeyiz. Kaldı ki aşağıda görsel olarak belirttiğimiz sanığın videoda ki el kol hareketleri ile hakaret ettiği hususu desteklenmektedir.

Hakaret ve tehdit suçlarından sanığın ceza almaması için videodakinin aksine suç eylemlerini görmediğini, duymadığını belirten tanık … hakkında Yerel Mahkeme isabetli olarak yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunacak olup sanık tanıklarının beyanlarına itibar edilmemiştir.

3- Tehdit hususunda ise sanığın araçtan inmesi akabinde arkadaşlarının gelmesi evin önünde kalabalık bir şekilde eli belinde ya da cebince ileri geri dolaşması, müvekkilin aracına zarar vermesi, sonrasında el kol hareketleri yapması ve bunları yaparken müvekkilin bahçede olması ve aradan belirli bir zaman geçtikten sonra aracıyla tekrar evin önünden yavaşça iki kez geçmesi, ikincisinde olayın yaşandığı yerde dakikalarca durup, aracın kapısı açıp müvekkilin bulunduğu eve bakması gibi bir çok eylem gerçekleşmiş olup aşağıda ki fotograflarda açıkça görülmektedir:

Olay bittikten20 dakika sonra evin önünden tekrar yavaşça geçmesine ilişkin:

Gene yukarıda ikinci kez evin önünden yavaş geçerek olay yerinde dakikalarca durmasına ilişkin fotograflar:

Aşağıda ki fotografta 18:47:28 saniyede evin önünde durmaya başlıyor:

Aracı ile videonun 18:47:28 saniyesinde duran sanık: 18:48:15 kapıyı açıyor:

Akabinde evin olduğu yöne bakıp 18:48:24 saniyede hareket edip oradan ayrılıyor:

Hukuken bu eylemlerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi yapıldığında sanığın amacının müvekkili tehdit etmek olduğu kanısına varılacaktır. Zira normal bir insan 20 dakika önce arasında husumet yaşanan kişinin evinin önünden defalarca geçip, arada durup kapı açıp ne yapmak istemekte olabilir ?

Dolayısıyla sanığın eylemleri tehdit suçunu oluşturmadığı yönündeki Yerel Mahkeme yorumunu kabul etmiyoruz.

4-         Diğer yandan tehdit suçu oluşmamış olduğu varsayılsa bile T.C.K. 123. maddesi uyarınca “kişilerin huzur ve sukûnunu bozma” suçunun sanığın ısrarlı bir şekilde evin etrafında dolaşması husumet yaşandıktan sonra iki kez aracıyla geçmesi gibi eylemleri normal değerlendirmek mesnetsiz olup sanığın tehdit suçu oluşmadığı kanaatinde olan mahkemenin bu eylemleri5237 S.K. 123. Madde uyarınca sanığın cezalandırılmasına karar vermesi isabetli olacaktı.

Yukarıda açıklanan nedenlerle iş bu Yerel Mahkeme kararını istinaf incelemesini talep etmek hususu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda açıklanan ve re’sen öngörülecek nedenlerle,;

-… Asliye Ceza Mahkemesi … Kararının, müvekkilimiz lehine ORTADAN KALDIRILMASINA,

– Sanığın işlemiş olduğu suçların karşılığı Türk Ceza Kanununda belirtilen hükümler uyarınca en üst hadden cezalandırılmasını ,

– Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına sanık ve katılanın huzurunuzda dinlenilmesi için duruşma açılmasına karar verilmesini , saygılarımızla talep ederiz. 07/10/2021

Ek:

– Olayın Video Kaydını İçeren USB Bellek.

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > katilan – musteki gerekceli istinaf dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.