Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kilometresi Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi

Kilometresi Düşürülmüş Araç Davası Ne Kadar Sürer?

Davaların net bir süresi yoktur, bu tür davalar için 1 yıl kadar sürebileceğini beklemek gerekir. Dava boyunca zararınıza faiz işleyecektir.

Kilometresi Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Araç Satış Sözleşmesinden Kaynaklı, Türk Borçlar Kanunu’nun 219-231 Maddelerinde Düzenlenen, Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri Gereğince; Aracı Geri Vermeye Hazır Olduğumuzu Bildirip Sözleşmeden Dönmek İstediğimizi Ve Ödemiş Olduğumuz 22.250,00 TL Satış Bedelinin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmek Üzere Yasal Faizi İle Birlikte Geri Verilmesi Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ : 22.250,00 TL

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim 2018 yılının Mayıs ayında ‘’sahibinden.com’’ internet sitesinde davalı eşi tarafından verilen ilanda gördüğü aracı satın almak için davalı ile irtibata geçmiştir. İnternet sitesindeki ilanda söz konusu 2000 Model Volvo S40 1.8 LT Marka Benzinli LPG aracın 264.000 Km civarında olduğu bilgisi yer almaktadır. Ayrıca davalı ile yapılan görüşmelerde de aracın yine bu kilometrede olduğu teyit edilmiştir. İlgili ilan şu an yayından kalkmıştır. Ancak ‘’sahibinden.com’’ sitesi yönetimi mahkemece talep edildiği takdirde ilan içeriğini gösterebileceklerini beyan etmiştir.

Müvekkilim plakalı aracı, Tarihinde davalı ile Noterliğinin Yevmiye Numaralı Araç Satış Sözleşmesi ile 22.250,00 TL bedelle satın almıştır. Söz konusu araç satış sözleşmesi ektedir.

Daha sonra müvekkilim söz konusu aracı muayene ettirmek için 04.07.2019 tarihinde Tüv Türk Araç Muayene İstasyonuna gitmiş, burada yapılan muayenede ‘’Aracın km sayacının bir önceki muayeneye göre düşürüldüğü’’ rapor edilmiştir. (İlgili rapor ektedir.)

Müvekkilim daha sonradan teyit amaçlı olarak PTT’nin uygulaması üzerinden km sorgusu yapmış, yapılan sorgulamalarda dava konusu aracın 08.06.2017 Tarihinde 357258 km’de, 04.07.2019 Tarihinde 267751 Km’de olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu sorgulamaya ilişkin çıktı ekte sunulmuştur.

Aracın km’sinin düşürülmesi gizli ayıp olmakla birlikte yukarıda bahsi geçen muayene sonucu öğrenilmiş, müvekkilim durumu davalıya bildirmiş ve söz konusu aracı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönmek istediğini ve ödemiş olduğu satış bedelinin geri verilmesini talep etmiştir. Ancak davalı ‘’km’de yapılan değişikliğin kendisinin de bilmediğini, muhtemelen önceki satıcının ilgili düşürmeyi yapmış olduğunu’’ söyleyerek talebimize olumsuz yanıt vermiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 219. Maddesi Ayıptan Sorumluluk Konusunun Genel Olarak başlığı altında hükümlerini düzenlemiştir. ‘’Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.’’ Hükmü yer almaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 227. Maddesi Alıcının Seçim Hakları hükümlerini düzenlemiştir. ‘’Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme. Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.’’ Hükmü yer almaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 229. Maddesi Dönmenin Sonuçları hükümlerini düzenlemiştir. ‘’Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir:

1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi.

2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesi.

3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi.

Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da gidermekle yükümlüdür.’’ Hükmü yer almaktadır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.03.2016 Tarihli, 2015/1900 E. , 2016/7367 K. sayılı kararında da yukarıdaki kanun maddelerini destekler nitelikte; ‘’…dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir. Mahkemece, dava konusu aracın davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi…’’ yönünde karar verilmiş olup ilgili karar ektedir.

Müvekkilim kendisine gizli ayıplı olarak satılan malın ayıbını öğrendikten sonra davalıya gerekli bildirimde bulunmuş, söz konusu aracı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönmek istediğini ve ödemiş olduğu satış bedelinin geri verilmesini talep etmiş ancak davalı söz konusu talebimizi kabul etmemiştir.

TBK M.227 ve M.229 hükümleri uyarınca söz konusu aracı geri vermeye hazır olduğumuzu bildirerek sözleşmeden dönmek istediğimizi ve ödemiş olduğumuz satış bedelinin dava tarihinden itibaren işletilmek üzere faizi ile birlikte geri verilmesini talep ediyoruz.

Tüm bu nedenlerden dolayı dava açma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TBK ve İlgili Sair Mevzuat.

DELİL LİSTESİ : Davalının İbraz Edeceği Delillere Karşı Beyanda Bulunma ve Delil İbraz Etme Hakkımız Saklı Kalmak Kaydı İle;

1- Tarihli Noterliğinin Yevmiye Numaralı Araç Satış Sözleşmesi

2- Araç Ruhsat Fotokopisi

3- 04.07.2019 Tarihli Araç Muayene Raporu

4- PTT Uygulaması KM Sorgu Çıktısı

5- Sahibinden.com İlan Kaydı

6- Davalı ile Yapılan Whatsapp Yazışmaları

7- Keşif

8- Bilirkişi İncelemesi

9- İlgili Yargıtay Kararları ve Her Türlü Yasal Delil

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulüne karar verilerek,

-Söz konusu aracı geri vermeye hazır olduğumuzu bildirip sözleşmeden dönmek istediğimizi ve ödemiş olduğumuz 22.250,00 TL satış bedelinin dava tarihinden itibaren işletilmek üzere yasal faizi ile birlikte geri verilmesine karar verilmesini,

-Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.06-05-2021

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.