Kategoriler
Tahliye Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (Fuhuş Sebebiyle)

Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi (Kiracının Fuhuş Yaptırması)

ESKİŞEHİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

KİRAYA VEREN/

DAVACI :

VEKİLİ :

KİRACI/

DAVALI :

KONU : Açıktan fena kullanım sebebiyle kiracının kiralanandan tahliyesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

  1. ”……” adresinde bulunan dairenin maliki olan müvekkil, 28/12/2020 kira başlangıç tarihli olarak ……. isimli şahsa bir yıl süreli olarak aylık 450,00TL kira bedeli karşısında kiraya verme konusunda 28/12/2020 tarihinde kiracı ile anlaşmıştır. (Ek 1: Kira Sözleşmesi)
  2. 17/02/2021 tarihinde bu adrese emniyet birimlerince yapılan operasyonda, fuhuş yapıldığı/yaptırıldığı tespit edilmiş olup Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun 28/01/2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 90 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır. (Ek 2 : 17/02/2021 Tarihli Mühürleme Tutanağı)
  3. 17/05/2021 tarihinde ise Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun 28/01/2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 90 gün süre ile kapatma kararı verilen adres 17/02/2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararına istinaden 90 gün süre ile yeniden mühürlenerek kapatılmıştır. (Ek 3 : 17/05/2021 Tarihli Mühürleme Tutanağı)
  4. Borçlar Kanununda düzenlenmiş bir diğer tahliye nedeni Özenle kullanma borcuna aykırı davranma olup bu konu Borçlar Kanununun 316. maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Davalı-kiracı söz konusu yükümlülüklere aykırı davranmaktadır. Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulaması ile kiralananı randevu evi olarak kullanmak açıktan fena kullanma hallerinden sayılmaktadır.

Konu ile ilgili Yargıtay kararı da bulunmaktadır:

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ 2012/18614 E. 2013/1616 K.

Davalı, taraflar arasında düzenlenen 15.4.2011 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananda kiracı olup, hakkında Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012 /131 esas sayılı dosyası ile müşteki F.S.P.’in şikayeti üzerine Haziran 2012 ayında fuhuşa teşvik, fuhuş yaptırmak ve aracılık etmek suçlarından kamu davası açılmıştır. Bu nedene dayalı olarak da davacı, 24.8.2012 tarihinde açtığı işbu dava ile kiralananın tahliyesini talep etmiştir. 6098 SAYILI TBK.NUN 316/ 3 MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE KİRACI, KİRALANANI AÇIKTAN FENA KULLANMAK SURETİYLE AKDE AYKIRI DAVRANIRSA KİRALAYAN, KİRACIYA İHTARNAME TEBLİĞİ GEREKMEDEN TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKINI KAZANMIŞ OLUR. Yasada hangi hallerin fena kullanma olduğu açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulaması ile kiralananda yangın çıkartmak, kiralananı randevu evi olarak kullanmak, kumar oynatmak, kiralayan veya ailesine hakaret etmek vb. açıktan fena kullanma hallerinden sayılır. ”

5. Bu itibarla davalı hakkında açıktan fena kullanım nedeniyle tahliyenin şartları gerçekleşmiş olduğundan ve davacı müvekkilin kiralayan sıfatıyla; kiracıyı kiralanandan tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : BK. vs. her türlü delil

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tanık, yemin vs. her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı, mahkemenizce davalının, mezkûr müvekkile ait taşınmazdan tahliyesine karar verilmesine, mahkeme harç masraf ve ücreti vekâletin karşı tarafa hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla, vekâleten arz ve talep ederiz.31/05/2021

DAVACI VEKİLİ

EKLER

Ek 1 : Kira Sözleşmesi

Ek 2 : 17/02/2021 Tarihli Mühürleme Tutanağı

Ek 3 : 17/05/2021 Tarihli Mühürleme Tutanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.