Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kırmızı Işık Cezası İtiraz Dilekçesi

Kırmızı Işık Cezası İtiraz Dilekçesi

SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN ………

KONUSU 24.03.2021 Tarih ……. Sayılı ve 24.03.2021 Tarih 7……. Sayılı Trafik Cezalarına İtirazlarımızdan İbarettir

İTİRAZ EDİLEN Samsun İl Emniyet Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

1)……… plakalı aracıma yönelik kesilen 24.03.2021 tarihli ve …….. sayılı trafik cezasında, “kırmızı ışık kuralına uymamak” sebebi ile ceza kesilmiştir. Kesilen cezaya ilişkin tarafıma gönderilen ceza tebligatında, 34U…… plakalı aracımla ceza karar tutanağında belirtilen eylemin gerçekleştiğine dair herhangi bir fotoğraf veya bir video kaydı gönderilmemiştir. İş bu noktada sonraki bir tarihte arkadan yollamak suretiyle gönderilen cezayı ispatlayan hiçbir olgu bulunmamaktadır.

2)34U…… plakalı aracıma yönelik kesilen 24.03.2021 tarihli ve ……. sayılı trafik cezasında, “geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasak olduğu yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi” sebebi ile ceza kesilmiştir. Yine kesilen cezaya ilişkin tarafıma gönderilen ceza tebligatında, 34U……plakalı aracımla ceza karar tutanağında belirtilen eylemin gerçekleştiğine dair herhangi bir fotoğraf veya bir video kaydı gönderilmemiştir. İş bu noktada sonraki bir tarihte arkadan yollamak suretiyle gönderilen cezayı ispatlayan hiçbir olgu bulunmamaktadır.

Devletin herhangi bir şekilde denetim mekanizmasını sağlayabilmesi için polis memurlarının mutlaka delil veya video kaydıyla bu cezaları kesmesi gerekmektedir. Aksi takdirde polis memuru tarafından yazılan cezanın somut gerçekliğinin saptanması da mümkün değildir.

Bakırköy 14. Sulh Ceza Mahkemesi, 2014/169 D. İş numaralı dosyası kapsamında vermiş olduğu 05.05.2014 tarihli kararda “delillerin değerlendirilmesinde, idarece her ne kadar tutanağın usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmişse de tutanağın tek memur tarafından imzalandığı, itirazcının imzasının bulunmadığı, kabahate ilişkin fotoğraf kaydının olmadığı bu nedenle tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir” hükmü verilmiştir.

Bahsi geçen mahkeme kararı da emsal teşkil etmek de olup, tek polis memuru tarafından kesilen cezaların iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; tarafıma kesilen 24.03.2021 tarihli …….sayılı ve 24.03.2021 tarihli ……… sayılı trafik cezalarına itiraz eder, İPTALİNE karar verilmesini sayın mahkemeden arz ve talep ederim. 09.04.2021

İTİRAZ EDEN

………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.