Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

ANADOLU NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

KIYMET TAKDİRİNE

İTİRAZ EDEN

DAVACILAR : Zxxxxxh Cad.No:38/6

Küçükçekmece / İSTANBUL

VEKİLİ : Av. xxx

Bulgurlu Maxxxxx

Üsküdar / İSTANBUL

Av. Akxxxx

İzzetpaşa Mxxxxx

Şişli / İSTANBUL

DAVALI (ALACAKLI) : Türkiye Halk Bankası

VEKİLİ : Av. xxxxx

DAVA : Kıymet Taktirine İtiraz

DAVA KONUSU : İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin 2021/162 takip sayılı dosyası üzerinden yaptırılan 23.02.2021 tarihli kıymet takdiri raporuna karşı itirazlarımızın kabulü ile taşınmazlar hakkında yeniden kıymet taktiri yapılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin xxxxxxx takip sayılı dosya üzerinden alınan kıymet taktir raporları tarafımıza 26.03.2021 tarihinde tebliğ edilmekle süresi içerisinde kıymetlerine itiraz ediyoruz.

Bilirkişi raporunda ki belirlenen bedel, taşınmazın özellikleri, bulundukları konum, yola ve şehre yakınlıkları, belirlenen kıymetten daha yüksek olması, çevresindeki yapılaşma durumu ile alt yapılarından tamamından yararlanması ve kıymetine etki eden diğer hususların hiç birisi nazara alınmamıştır. Ayrıca rayiç bedeller tespit edilip, hiçbir emsal değer bilirkişi raporunda sunulmamıştır.

Bu durumda 474 ada 17 parseldeki taşınmazın bulunduğu Kadıköy Hasanpaşa – Acıbadem bölgesi gelişmekte olan hem metroya hem metrobüse yakın olan bir bölgededir. Bununla birlikte yeni yapılmakta olan Anadolu Metrosu’nun bir durağı satışa konu taşınmazın oldukça yakında planlanmaktadır. Bütün bunlar bilirkişi raporunda yer almamasından dolayı taşınmazın gerçek değeri oldukça düşük hesaplanmıştır.

Satışa konu 19 nolu Bağımsız Bölüm 4+1 şeklinde olup emlak sitelerinde tarafımızca yapılan incelemede aynı yaş ve aynı bölgede yer alan evler incelenmiş, benzer evlerin ortalama satış fiyatının 2.000.000 TL olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 19 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan taşınmazın en az 1.800.000,00 TL rayicinde bir değerinin olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.

Yine aynı şekilde 21 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan taşınmaz 3 oda ve 2 banyoya sahiptir. Bilindiği üzere ayrıca Ebeveyn banyosu olan evler Lüks ev sınıfında değerlendirilmektedir tarafımızca yapılan incelemede aynı yaş ve aynı bölgede yer alan evler incelenmiş, benzer evlerin ortalama satış fiyatının 1.700.000 TL olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 21 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan taşınmazın en az 1.600.000,00 TL rayicinde bir değerinin olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.

Dilekçemiz ekinde EK-1 olarak sunulan emlak sitesinden alınan ekran görüntüsünde yer alan evler aynı bölgede olup bilirkişinin belirlediği bedelden çok daha fazla bir bedel üzerinden satılıktır.

Bilirkişi raporundaki müvekkile ait hisselerin değeri kullanım şekli, coğrafi durumu, topoğrafik yapısı göz önüne alındığında piyasa şartlarına göre çok düşük olarak takdir edilmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar dikkate alınmadan tespit edilen taşınmaz bedelinin tekrardan kıymet taktirinin yapılması gerekmektedir. Eğer bahsettiğimiz bedellerin yapılacak kıymet taktirinde çıkacağından müvekkilimin eline daha fazla kalacak olup, mağduriyeti daha aza indirgenecektir.

Ayrıca; İİK’nun 128/a m. gereğince gerekli keşif gideri belirlendiğinde yatırmaya hazırız.

Tüm anlatılanlar ve yerinde yapılacak keşif, emsal araştırması, rayiç fiyat araştırması, emlakçılar odası verileri, belediye emlak vergisi kayıtları vs tanık beyanları, fiyata etki eden diğer hususlar ve sunacağımız deliller doğrultusunda yeniden kıymet taktiri yapılmasını istemek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEP : İİK., HMK, ve ilgili sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul Gayrimenkul İcra Müdürlüğünün 2021/162 esas sayılı dosyası, Tapu ve kadastro kayıtları, Belediye imar kayıtları, emsal kayıtlar, emlakçılar odası kayıtları, gerekirse tanık beyanları, mahallinde keşif ile bilirkişi incelemesi, emlak fiyat araştırması, Milli emlak müdürlüğüne müzekkere yazılarak yakın yerlerde yapılmış bir fiyat tespitinin bulunup bulunmadığının sorulması, emsal dava dosyaları, emsal kıymet taktirleri, yasal ve taktiri sair her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkate alınan nedenlerden ötürü itirazımızın kabulü ile İstanbul Anadolu Gayrimenkul İcra Müdürlüğünün 2021/ 162 Esas sayılı dosyası üzerinden kıymet taktiri yapılan taşınmazın değerinin, mahkemeniz tarafından değerinin tespit edilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı alacaklıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.04.2021

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av. A*** E*** K***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir