Kategoriler
Müdahale Dilekçesi

Konkordato Müdahale Dilekçesi

Konkordato Müdahale Dilekçesi Örneği

BAKIRKÖY …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../……. E.

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN ALACAKLI : …………………… SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

adres

KONKORDATO TALEBİNDE

BULUNULAN BORÇLU : …………………. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KONU : Müdahale talebimizin kabulü hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda bilgileri verilen dosyada …………Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato talep edilmiştir ve….. tarihte 3 ay süreyle geçici mühlet kararı çıkmıştır. Dilekçemiz ekinde sunulan cari hesap ekstresinden de görüleceği üzere ………..-TL (Faiz,  ve diğer feriler hariç olmak üzere)……… alacağımız bulunmaktadır. 

Tarafımıza ekte sunulan belgelerdeki alacaklarımız konkordato talep eden borçlu tarafından ödenmediği gibi, ödenmesi hususunda borçlu tarafından herhangi bir ödeme girişiminde de bulunulmadığından, şirket olarak zarara uğramış olup, Sayın Mahkememizdeki dosyaya alacağımızı bildirme ve müdahil olarak katılmamıza karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle müdahale talebimizin kabulüne karar verilmesi ve adresimize bildirimde bulunulmasını arz ve talep ederim.

Müdahale Talebinde Bulunan Alacaklı 

. ………..

Ek: Cari Hesap Ekstresi

dayanaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.