Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Konut Dokunulmazlığı Şikayet Dilekçesi

Konut Dokunulmazlığı İhlali Şikayet Dilekçesi

GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

01.02.2021

DAVACI :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİLER :

KONU : Müvekkile ait iş yerine girilmesi ve kullanılması

SUÇ : T.C.K. MADDE 116 – Konut dokunulmazlığının ihlali

AÇIKLAMALAR :

İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, İmrahor mahallesi,müvekkil adına kayıtlıdır. Parselde bulunan açık adresi “” olan taşınmaza şüpheliler tarafından haksız bir şekilde girilmiş ve hali hazırda da kullanılmaktadır. (Ek-1, Tapu Kaydı)

Şüpheliler, suça konu taşınmaza hukuki uygunluk sebebi bulunmaksızın girmişlerdir. Girmekle de kalmayıp hala kullanmaya, yararlanmaya da devam etmektedirler. Taraflar arasında yukarıda açık adresi verilen taşınmaza ilişkin yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır. Taraflar işgalci durumdadırlar, müvekkilin depo/ofis olan yerine karşı T.C.K. 116 maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığı ihlal suçunu iştirak halinde işlemektedirler. Müvekkil, şüphelilere defacalarca yazılı ve sözlü olarak ikaz etmişse de suç teşkil eden eylem sonlandırılmamış, müvekkilin bütün dostane çabaları sonuçsuz kalmıştır.

Şüphelilerin hukuka aykırı bir şekilde girdikleri taşınmazın alt katında bulunannumaralı bölüm için kira sözleşmesi yapılmıştır. Ancak,numaralı bölüm için de kiralar ödenmemektedir. İşbu şikayete konunumaralı bölüm içinse yukarıda da belirtildiği üzere hiçbir yazılı ya da sözlü anlaşma bulunmayıp, müvekkilin rızası hilafına şikayet konusu yere girmiş bulunmaktadırlar.

Şüphelilerin bu eylemini sonlandırmak için Arnavutköy Kaymakamlığı’na müracaat edilmiştir. Sayın Kaymakamlık tarafından söz konusu yerin İŞGAL EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. Ancak, Arnavutköy Kaymakamlığı’nıntarihli,Karar Sayılı kararında işgalin bir yıldan uzun süredir devam ettiği anlaşıldığından bahisle müracaatımız reddedilmiştir. (Ek-2, Kaymakamlık Kararı)

İlgili kararda;”….” denilerek şüphelilerin suçunun sabit olduğunu göstermektedir.

Kaymakamlık başvurumuzun da reddedilmesi üzerine müvekkilin daha fazla hak kaybına ve mağduriyete uğramaması adına, hala devam eden ve suç teşkil eden fiilin sonlandırılması ve şüphelilerin cezalandırılması için Sayın Savcılığınıza müracaat etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : T.C.K., C.M.K. ve sair mevzuat.

DELİLLER : 1-)Arnavutköy Kaymakamlığ

2- Tapu Kayıtları,

3- Tanık,

4- Bilirkişi,

5- Keşif,

6- Emsal Rayiçler,

7- Yemin,

8- Emsal Yargı Kararları ve sunulması mümkün her türlü delil.

NETİCE VE TALEP :Açıklanan nedenlerle şüphelilerden her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak üzere şikayetçiyiz.

1-) Suç teşkil eden fiilin hala devam ediyor olması nedeniyle, şüphelilerin “” adresinden tahliye edilerek, suç teşkil eden fiilin sonlandırılmasını,

2-) Şüpheli/ler hakkında gerekli araştırma ve incelemenin yapılmasını, müvekkilin daha fazla hak kaybına uğramamasının önlenmesi ve kastın yoğunluğu nazara alarak en üst hadden cezalandırılması için görevli mahkemede dava açılmasını talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Av.Erdem YAVRUTÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.