Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Koruma Tedbiri Talep Dilekçesi

Koruma Tedbiri Talep Dilekçesi

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İSTEMDE BULUNAN : X…….X…… (T.C. No:………………)

Adres:

VEKİLİ : Av. M……….B…….

Adres:

KORUMA İSTENİLEN : Y……… Y………

…………….. Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru

KONU : Koruma tedbiri alınması hak.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil X…….X…… sakini olduğu apartmanda yönetici olan Q…… isimli( açık adres ve kimlik bilgileri belli olmayan) şahıs tarafından çatı yaptırmak için bina projesi kapsamında para toplanmış ancak proje kapsamına aykırı olarak apartmana çatı yerine daire yaptırmıştır. Yapılacak olan çatının usulsüz ve projeye aykırı olduğunu öğrendiğinde belediyeye şikayetçi olmak istemiştir. İş bu hususta müvekkil istemde bulunan bu şahıs hakkında imar kirliliğine neden olma suçu ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Gelişen olaylar sonrasında müvekkil ile Q…… isimli şahıs arasındaki anlaşmazlığa şahısın kayın biraderi baş komiser olarak bilinen Y……… Y………müdahil olmuştur. Müvekkilin projeye aykırı olarak yapılan işleme itiraz ettiği ve belediyeye şikayet etmesi dolayısıyla olay günü 3 polis memuru gelmiş ve Q…… isimli şahısın kayın biraderi baş komiser tarafından polis memurları geri gönderilmiş ve ardından bu duruma itiraz eden müvekkil Y……… Y………ya ağza alınmayacak (salak, şerefsiz, siktir git nereye şikayet edersen et şerefsiz, siktir git lan) sin kaflı küfürler etmiştir. Olay sırasında baş komiser Y……… Y………ün beylik tabancası üzerinde olup müvekkil X…….X…… kendisine sin Kaflı küfür eden Y……… Y………’ün beylik tabancasını görmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmıştır. Anılan olayı müvekkilin dükkan komşusu olan Z……..Z…….. tanık olmuştur.

Bu durumun üzerine müvekkil istemde bulunan 05.03.2021 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına tanık bildirir şekilde suç duyurusunda bulunmasına rağmen savcılıkça delil yetersizliğinden Y……… Y………yönünden KYOK vermiştir. Oysaki anılan hakaret eylemi müvekkilin yüzüne karşı ve alenen gerçekleşmiş ve müvekkilin komşu dükkan sahibi de bu duruma tanık olmuştur.

Baş komiser Y……… Y………tarafından aralıklarla müvekkil istemde bulunanın dükkanına beylik tabancası ile gelinmiş, müvekkil küfür hakaret ve tehditlere maruz kalmış, iş bu durum üzerine müvekkil 08.03.2021 tarihinde tekrar Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuştur. ( EK: 13.04.2021 tarihli şikayetçi ifade tutanağı)

Müvekkil istemde bulunan 65 yaşında olup yalnız yaşamaktadır. Baş komiser Y……… Y………’ün ise beylik tabancası olup müvekkili sürekli rahatsız etmektedir. İş bu durum özellikle karşı tarafın silahının bulunması müvekkili ruhsal olarak epey korkutmaktadır. Müvekkilin bu anlamıyla huzur ve sükunu bozulmuş, yaşı itibariyle sürekli korku ile yaşamakta, bu durumdan ötürü tedavi olmaktadır.

ANAYASA madde 5: Devletin temel amaç ve görevleri

“Devletin temel amaç ve görevleri, …….. kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Kişilerin huzur ve sükunu 5237 sayılı TCK, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ANAYASA tarafından güvence altına alınmıştır. Müvekkil X…….X…… 65 yaşında olup baş komiser Y……… Y………ile aralarında yaş farkı olması ve karşı tarafın silahının bulunması sebebiyle korku içerisinde yaşamaktadır. . Müvekkil lehine koruma tedbiri alınması en azından iç huzurunun oluşmasını sağlayacaktır.

Açıklanan sebeplerle müvekkil istemde bulunan için gerekli koruma tedbirlerinin ivedi olarak alınması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

HUKUKİ DELİLLER : 13.04.2021 tarihli şikayetçi ifade tutanağı, 05.03.2021 tarihli CBS ifade tutanağı, Tanık

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı müvekkilimizin karşı taraftan gelecek olası tehlikelere karşı korunmasını teminen; gerekli koruma tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. 16.04.2021

İSTEM SAHİBİ VEKİLİ

Av. M…… B……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.