Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Küçüğe Kayyım Atanması Dilekçe Örneği

Küçüğe Kayyım Atanması Dilekçe Örneği

T.C.

ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

KAYYUM TAYİNİ İSTENİLEN :

DAVA : Kayyımlık (Kayyım atanması)

Eşim ………’ın vefatından dolayı Kepez Ünsal Mahallesi 25167…… parseldeki oğlum …….’ın (T.C: …..) hissesindeki payı kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayabilmesi ve menfaatlerinin korunması için mahkemenizden oğluma kayyum atanmasını talep etmiştim.

Bu talebim üzerine açılan …….. E. numaralı dosyada 13/01/2020 tarihinde karar verilmiştir. Kararda ise; oğlum O*** S*** Ş***’ı Antalya ili, *** ilçesi, *** Mahallesi, 25167 ada …. parseldeki hissesindeki yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin işlemlerde temsil etmek ve onun menfaatlerini korumak üzere ………..TC. kimlik numaralı, M*** M***’nin temsil kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir.

Atanan kayyım kat karşılığı mülkiyet sözleşmesinde oğlum O*** S*** Ş***’ı temsil etmiştir ve sözleşme tamama ermiştir. Ancak bu sözleşmenin sonucu gereği tapuda kat irtifakı kurulması ve tapu devir işlemi gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak mahkemeniz tarafından verilen yetkiler içerisinde Kayyım olarak atanan M*** M***’ye verilmemiştir. M*** M***’ye sözleşme sonrası yapılan taşınmazda kat irtifakı kurulabilmesi ve tapuların devirleri için oğlumu temsil etme yetkisi verilmemiştir. Bu yetki olmadığı için sözleşmenin yüklenicisi müteahhit edimini yerine getirmiş ancak hakkedişlerini alamamaktadır, bu yüzden de Büyük mağduriyet yaşanmaktadır. İşbu yüzden mahkemenize başvurarak ek karar ile Kayyım M*** M***’ye kat irtifakı kurulabilmesi ve tapuların devirleri için oğlumu temsil etme yetkisi verilmesi için başvurma zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Sayın mahkemenizden işbu dosya çerçevesinde bahsi geçen parsel üzerindeki oğlum ………..ın (T.C: ……….) hissesinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin bir sonucu olan, kat irtifakının kurulması ve tapuların devri aşamalarında temsil etmesi ve menfaatlerini koruması için dosyaya ek karar olarak kayyım atanmasını talep ediyorum. 11/03/2021

DAVACI

……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.