Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Maaş Haciz Müzekkeresine Olumlu Cevap

Maaş Haciz Müzekkeresine Olumlu Cevap Örneği

T.C.

İSTANBUL

35. İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO : 2017 /E.

KONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : T*** Ç***

VEKİLİ :Av. S*** L*** S***

BORÇLU : B

ALACAK MİKTARI :1.703,01- TL

KONU : Maaş Haciz İhbarnamesine Cevaplarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

  • Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu B hakkında müvekkil şirkete maaş haczi müzekkeresi gönderilmiştir.
  • Borçlu müvekkil şirkette çalışmaya devam etmekte olup aylık net 2.020 TL maaş almaktadır.
  • Borçlu B’nin maaşının 1/4 ü olan 505 TL 31/01/2019 tarihinden itibaren maaşından kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.
  • Çalıştığı müddetçe de müteakip aylara ait ücretinin ¼’ü 1.703,01 TL’ye baliğ oluncaya kadar herhangi bir bilgiye gerek kalmadan aynı şekilde yatırılacaktır. İşyerinden ayrıldığında ayrıca bilgi verilecektir.
  • Bilgi edinilmesini rica ederiz.31/01/2021

Cevap Veren 3. Şahıs Yetkilisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir