Kategoriler
Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

BAKIRKÖY ………. İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO : ………../……… E.

MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE

CEVAP VEREN:

VEKİLİ: Av.

ALACAKLI:

VEKİLİ: Av.

BORÇLU:

KONU: Dosyanız borçlusu ……………….ait borç dolayısıyla müvekkil şirkete gönderilen maaş haciz müzekkeresine itirazımızdır.

AÇIKLAMA:

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibi başlatılmış bulunan dosyanız borçlusu adına müvekkil şirkete gönderilen maaş haciz müzekkeresi şirketçe tebellüğ edilmiş olmak ile yasal süresi içerisinde maaş haciz müzekkeresine itirazımızı sunuyoruz.

Her ne kadar adı geçen dosyanız borçlusunun müvekkil şirkette çalıştığı iddiası ile müvekkil şirkete maaş haciz müzekkeresi gönderilmiş ise de, EK-1’de yer alan SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde açıkça görüleceği üzere, borçlunun müvekkil şirket ile ilişiği ……….. tarihinde sona ermiştir.

Borçlu ………………… müvekkil şirket nezdinde doğmuş veya ilerde doğması muhtemel herhangi bir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. İşbu neden ile  müvekkil şirkete  gönderilen maaş haciz yazısına açıkça itiraz ediyoruz.

MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE
CEVAP VEREN 3. KİŞİ VEKİLİ
AV.

EKLER    :
EK-1: Borçluya ait SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi örneği
EK-2: Onanmış Vekaletname örneği

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > maas haciz cevap dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.