Kategoriler
Maaş Haczi Talebi

Maaş Haczi Talebi Örneği

T.C.
BAKIRKÖY
**. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2021/*** E.

Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir.
Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu *** (TC:***) iş bu borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin, fazla mesai, ikramiye, prim, vergi iade alacağı, yıllık izin ücretlerinin, iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatın ve sair alacaklarının tamamını, ayrıca emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının ve her türlü ücret farklarının borca yeter miktarda 1/4’ünün haczedilmesi için borçlunun çalışmakta olduğu aşağıda bilgileri yazılı iş yerine maaş haczi müzekkeresi yazılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla…

 

İŞ YERİ BİLGİLERİ
İş Yeri Ünvanı : ***
İş Yeri Adresi : *** Beylikdüzü / İstanbul

02.01.2021
Alacaklı Vekili
Av. ***
(e-imzalıdır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.