Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Mala Zarar Verme Suçu Savunma Dilekçesi

Mala Zarar Verme Suçu Savunma Dilekçesi

…….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE,

DOSYA NO : …./….

SANIK :

MÜDAFİİ :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesi kapsamında mala zarar verme suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir.
    Sayın Mahkemenizin …/…/… tarihli oturumunda müşteki vekili tarafından verilen …/…/… tarihli dilekçede ileri sürülen iddialarına karşı, aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen …. gün süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir;
  2. Bir hafriyat firmasında kepçe operatörü olarak çalışan müvekkilimiz sanık, olay günü hafriyat çalışması yaptığı sırada, …. ait su borusunun patlaması üzerine … yetkililerince borunun etrafını açmak için kendisinden yardım istenmiş olup kepçe ile borunun yan kısmına vurduğunda …..’ a it doğalgaz dağıtım şebeke borusu patlayarak zarar görmüştür. İş bu zarar müvekkilimizin özensiz davranışından kaynaklanmakla birlikte; sanık müvekkil, çalışma yaptığı yerde doğalgaz borusu olduğunu bilmemekte, kendisine bu yönde bir bildirim de yapılmadığı göz önüne alındığında olayda zarar verme kastı da bulunmamaktadır. Atılı suçun taksirle işlenmesi mümkün olmayıp suçun yasal unsurları oluşmamıştır.
  3. Hal böyle iken, müvekkil sanığın üzerine atılı suç nedeniyle ilgili yasa maddesi uyarınca cezalandırılması iddialarını içeren müşteki vekiline katılmak mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan mala zarar verme suçundan beraatına, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EK :

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Sanık Müdafii

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.