Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Marka Hakkının İhlali Dava Dilekçesi Örneği

Marka Hakkının İhlali Dava Dilekçesi Örneği

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA;
Gönderilmek Üzere

 İSTANBUL NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA;

MÜŞTEKİ : ………………..SAN. VE TİC. AŞ.
MÜDAFİİ : Av. (Adres antettedir)

ŞÜPHELİ : ……..İŞ KIYAFETLERİ

SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz.

OLAY :

1-Müşteki vekili İ…… San. ve Tic. Aş iş elbiseleri sektöründe uzun yıllardır faaliyette bulunmakta olup ‘………’ markası müşteki müvekkilin Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli markasıdır.

2- Müşteki müvekkilin, ürünlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla internet sitesinde ve kataloglarında yer alan ürün görselleri ve fabrika görseli (ek1), izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde, şüpheli ATSKM İş Elbiseleri Tarafından http://…………../Default.aspx adlı internet sitesinde kullanılmaktadır. Şüpheli firma müştekiye ait olan görsellerini yasal olarak hiçbir hakkı olmadığı halde, internet sitesinde izinsiz kullanmakta ve müştekiye ait olan fabrikanın resmini de sanki kendi fabrikasının resmiymiş gibi aldatıcı bir algı yaratarak internet sitesinde yayınlamakta ve böylelikle müşteki müvekkilin marka hakkına açıkça tecavüz etmektedir. Şüpheli, hukuki ve cezai sorumluluk gerektiren bu eylemleriyle haksız kazanç elde etmektedir. Müşteki müvekkil ürünlerinin tanıtımı için; tanıtımı yapacak mankenleri sağlaması için E…. K… Prodüksiyon ve tic ltd. şti ‘ne………TL, (ek 2), mankenlerin fotoğraf çekimleri için B………Fotoğrafçılık Tic. Ltd Şti ‘ne ….-TL, (EK3) ürün katalogların hazırlanması için U…..Basım ve Kırtasiye A.Ş ‘ye ……..-TL (EK4) olmak üzere, toplamda 155.289,21-TL ödeme yapmıştır. Dolayısıyla ürün görsellerinin müşteki müvekkile ait olduğu açıkça ortadadır.

3- Tüm hakları müşteki müvekkile ait olan ürün görsellerinin ve müşteki müvekkile ait fabrika resminin kullanılması, müştekinin marka hakkına tecavüz oluşturup, iş bu eylemlerin şüpheli firma açısından hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirdiği ortadadır.

Açıklanan nedenlerle sayın savcılık makamınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname , CMK Ve TCK’nın ilgili maddeleri ve sair mevzuat.

SÜBUT DELİLLERİ : Şüpheli tarafından internet sitesinde izinsiz kullanılan ürün görselleri ve fabrika görseline ilişkin resim,10.05.2010 Tarih, Seri A, ….. nolu fatura, 14.03.2011 tarih, Seri A,…. nolu fatura, 30.09.2011 Tarih, Seri BP, ….nolu fatura, tanık, bilirkişi ve icabında ibraz ve ikame edeceğimiz sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplerle, şüpheli hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekil olarak arz ve talep ederiz. 30.01.2015

Müşteki …….. Teks. Üret. Paz. San ve Tic Aş Müdafi
Av.

Ek1: Şüpheliye ait internet sitesinde izinsiz
Kullanılan müştekiye ait ürün görselleri ve fabrika görseli
Ek2: 10.05.2010 Tarih, Seri A, ….. nolu fatura
Ek3: 14.03.2011 tarih, Seri A,…nolu fatura
Ek4: 30.09.2011 Tarih, Seri BP, ……nolu fatura
Ek5: Vekaletname

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.