Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Maske Takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Maske Takmama Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : P*** Y*** (T.C NO: ***********)

ADRES :

İTİRAZ KONUSU :1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu/ Şahinbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 17/04/2020 tarih ve 18-19 Nolu kararları ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve 897880865-153-E.6235 Sayılı Yazısı uyarınca uygulanan idari yaptırım kararına karşı itiraz talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında ……….. tarihinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda kabahat fiili olarak ise belirlenen sokağa çıkma yasağının ihlali gösterilmiş ve ………………. İdari Yaptırım Numaralı idari yaptırım kararı düzenlenmiştir. Bu kararla müvekkil adına…………… TL para cezası kesilmiştir. İş bu idari yaptırım kararında yer alan cezaya aşağıda gerekçesini açıklayacağımız üzere itiraz ediyoruz. Düzenlenmiş olan İdari Yaptırım Kararı dilekçemizin ekinde yer almaktadır.

İdari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslara bağlı kalarak yürütülmektedir. Kanunun 26’inci maddesinde, idari yaptırım kararlarının tebliğinde, Tebligat Kanunu hükümlerinin benimsendiği ifade edilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının 2’nci bendinde “İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.” denilmektedir

Söz konusu maddede de görüldüğü gibi cezaya ilişkin olay **/**/20** tarihinde meydana gelmiştir. Bilindiği üzere İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir. İdari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerekip, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırıdır. Konu ile alakalı ne müvekkil tarafına bir tutanak verilmiştir ne de bir imzası bulunmaktadır. Hatta eklemek gerekirse bu cezayı kimin yazdığının dahi tutanakta ne ismi ne de bir imzası bulunmaktadır. Bu açıkça kanun hükmüne aykırıdır.

Tutanakta da görüldüğü üzere ceza …….. tarihinde yazılmış ve tarafıma ……….. tarihinde tebliğ edildi. Müvekkilimize pandemi süresince maske veya sosyal mesafe kaynaklı ne bir bekçi ne de bir polis memuru kimlik dahi sormamıştır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki tüm dünyayı etkisi altına alan ve ciddi bir mücadele ile hep birlikte aşmamız gereken pandemi sürecinde bir vatandaş olarak müvekkil üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Gerek maske kullanımı gerek sosyal mesafe gerekse temastan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü kendisinin de yaşlı bir annesi ve çocukları vardır, bu konularda hassas davranmaktadır. Pandemi sürecinde bilinçli ve duyarlı bir birey olarak hareket eden bir vatandaştır. Bu bilgiler ışığında tarafıma haksız yere uygulanan, idari para cezasının iptal edilmesini sayın mahkemenizden talep ediyorum.

EKLER:

Dilekçe

Ceza Tutanağının Aslı

Kimlik Fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.