Kategoriler
Talep Örnekleri

Masraf Avansı İade Talebi

Masraf Avansının İadesi Talep Örneği

…. 2. AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No : 2019/… Esas

Konu : Yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesi talebi.

Yukarıda esas no belirtilen sayın mahkemeniz dosyasında yatırmış olduğumuz avansın UYAP sistemi üzerinden kontrolü yapıldığında 153,1-TL Kalan Ödenebilir Miktar olduğu gözükmektedir. Söz konusu 153,1-TL avansın Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. Maddesi gereği aşağıda IBAN no belirtilen banka hesabımıza iadesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.11.02.2020

Davacı Vekili

……………….

e-imzalıdır

HESAP SAHİBİ : ………

VAKIFBANK IBAN : TR….. ……

Avans İade Talebi Örneği 2

T.C.
İSTANBUL
**. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2021/*** E.
Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir.

Dosyadan hacizli taşınmazın satışı için İstanbul Anadolu **. İcra Müdürlüğünün 2021/*** Talimat numaralı dosyasıyla işlem yapılmıştır. Dosya borcunun ödenmesi sebebiyle satış işlemleri durmuştur.
Bu doğrultuda talimat dosyasına satış işlemleri için yatırılan bakiye masraf avansının tarafımıza iadesi için İstanbul Anadolu **. İcra Müdürlüğünün 2021/** Talimat numaralı dosyasına müzekkere yazılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla…

09.12.2021
Alacaklı Vekili

Av. J*** B***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.