Kategoriler
Mazeret Dilekçesi

Mazeret Beyanında Bulunma Dilekçesi

Mazeret Beyanında Bulunma Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ) AİLE MAHKEMESİ

Dosya No: ……

MAZERET BEYANINDABULUNAN DAVALI: …..

VEKİLİ: Av. …..

KONU: Mazeret dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın …… tarihi saat 10:00 da görülecek olan duruşmasına;

Aynı   gün   İstanbul    Anadolu   10.   İẟ   Mahkemesi    ……..   Sayılı dosyanın duruşması bulunduğundan katılamayacağım.

Diğer yandan dosya bilirkişide bulunmaktadır.

Belirtilen sebeplerle duruşmada mazeretli sayılmamıza karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz edilen nedenler ışığında, mesleki mazeretimizin kabulünü ve duruşma gününü tayin edilmesi halinde UYAPTAN ÖĞRENMEMİZE karar verilmesini mahkemenizden saygı ile arz ve talep ederiz. 01.01.2022

DAVALI

……….

VEKİLİ

………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.