Kategoriler
Mazeret Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Avukat Mazeret Sebepleri

Bir avukatın duruşmaya girmemek için mazeret dilekçesi sunması yeterlidir. Ancak bu dilekçede mazeret belirtilmesi hayati önem taşır. En önemli ve kabul gören mazeret aynı gün ve saatte başka bir duruşmanın olmasıdır. Ki bu duruma mesleki mazeret de denir. Ayrıca acil iş ve durumlar da mesleki mazeret olarak kabul görebilir.

Belli başlı bazı sebepler;

  1. Aynı gün ve saatte farklı bir duruşmanın olması,
  2. sağlık sorunları,
  3. ara karar gereğinin yerine getirilmemiş olması,
  4. beklenen müzekkere cevaplarının gelmemiş olması,
  5. bilirkişi raporlarının tamamlanmamış olması,
  6. hakimin izinli olması

gibi sebepler başlıca mazeret dilekçesinde sunulabilecek sebeplerdir.

Duruşma Mazeret Dilekçesi Örneği

İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2021/*** E.
KONU : Mazeret beyanımızdır.
Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının 22.12.2021 tarihli duruşmasına;
Bakırköy *. Tüketici Mahkemesi 2021/*** Esas
Bakırköy **. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/*** Esas
Sayılı dosyalarının duruşmasında bulunacağımdan katılamayacağım.
TALEP : Mesleki mazeretimin kabulüne karar verilerek duruşma sonucunu UYAP’dan öğreneceğimi arz ve talep ederim. Saygılarımla… 21.12.2021

DAVALI
S*** H*** LTD.ŞTİ
VEKİLİ
Av. Ü*** N***

Mesleki Mazeret Dilekçesi

………………………………………MAHKEMESİ’NE

 

MAZERET DİLEKÇESİ

Dosya No : …………………….E.

Duruşma Günü : ………………..

ŞİKAYETÇİ :

Vekili :

Konusu : MAZERETİMİZİN BİLDİRİLMESİNDEN İBARETTİR

Açıklamalar :

Huzurdaki duruşmanın atılı olduğu …………………….saat ……………….. ‘de ……………./……… E. sayılı dosyamız ile aynı gün ve saatlerde,

-……………………………… Mahkemesi …………………./……….. E. saat …………………..’de duruşmam olması nedeni ile huzurdaki duruşmaya katılamayacağım. Mesleki mazeretimizin kabulü, duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine karar verilmesini , Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Hakim Tayini Mazeret Dilekçesi

İSTANBUL 99. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2021/564 E.

Yukarıda numarası belirtilen dosya ile görülmekte olan davanın 18.07.2021 tarihli duruşmasına, Mahkeme hakiminin tayinin çıkması ve duruşmalara haricen bakılacağından katılamıyorum.

 

Bu nedenle mazeretimin kabulüne karar verilmesini, duruşma gününü UYAP kanalı ile öğreneceğimi saygı ile arz ederim. 18.07.2021

 

DAVACI VEKİLİ

AV. G*** A*** B***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.