Kategoriler
Talep Örnekleri

Mehil Vesikası Talebi Örneği

Mehil Vesikası Talebi Örneği

KONYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Gönderilmek Üzere MERSİN 5. İCRA

MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2017/……. E .

Yukarıda numarası belirtilen müdürlüğünüz dosyasına konu MERSİN 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/…. E., 2017/…… K. sayılı ilâmı tarafımızca 04.05.2017 tarihinde Tehir-i İcra Talepli olmak üzere istinaf edilmiş olup MERSİN 7Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.04.2017 gün 2015/…. E., 2017/…… K.. sayılı dosyasına ait İstinaf ettiğimize dair belgeyi dosyanıza ibraz ediyoruz.

Karar tehiri icra talepli istinaf etmiş olup Bölge Adliye Mahkemesi’nden tehir-i icra kararı getirebilmemiz için tarafımıza Mehil Vesikası verilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.

Borçlu Vekili

……………………..

Eki:

1- Onaylı vekaletname sureti

2- Mahkeme kararının istinaf edildiğine dair

yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.