Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Mesaj ile Tehdit Şikayet Dilekçesi

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği (Tehdit Suçu)

……… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ : …………….(T.C. )

Adres

VEKİLİ : Av.

Adres

ŞÜPHELİ : 0 (5xx) xxx xx xx ve 0 (5xx) xxx xx xx numaralı hatların kullanıcıları

SUÇ :TCK Madde 125 ve TCK Madde 106(Hakaret ve Tehdit)

SUÇ TARİHİ :

KONU : Müvekkilimin numaralı telefon hattına, 0 (5xx) xxx xx xx ve 0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefon hatları üzerinden tehdit ve hakaret eden yukarıda telefon numaraları yazılı hatların kullanıcıları hakkında gerekli araştırmanın yapılarak cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR

Şüpheli ya da şüpheliler 0 (5xx) xxx xx xx ve 0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefon hatları üzerinden müvekkile ait olan 0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefona mesaj göndererek müvekkile hakaret etmiş ve tehdit edici sözler söylemiştir. Müvekkilim şüpheli ya da şüphelilerin kim olduğunu bilmemektedir.

Şüpheli ya da şüpheliler müvekkile atmış olduğu mesajlarda;

0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefondan atılan mesaj “SEN TAM BİR NAMUSSUZSUN BAK SENİ NASIL BULUYORUM GÖR SEREFSİZ NAMUSUZ.”

0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefondan ise “BAK SENİ NE YAPIYORUM GÖR LAN AÇ OLUN AÇ. SEN TAM BİR NAMUSUZSUN. SENİN O SENİN YERİNİ BİLİYORUM ORAYA GELECEM BAK NELER OLACAK GÖR.” Şeklinde müvekkile tehdit ve hakarete varan beyanlarda bulunmuştur.

Sonuç olarak müvekkile hakaret edip, tehdit edici sözler sarf eden şüpheli ya da şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

TCK’nın Tehdit Başlıklı 106. Maddesi ve TCK’nın Hakaret Başlıklı 125. Maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, şüpheli ya da şüpheliler tarafından müvekkile atılan mesaj içeriğinin hakaret ve tehdit suçlarını içerdiği görülmektedir. Şüpheli ya da şüphelilerin öncelikle kimliklerin tespit edilmesini ve devamında hakkında gerekli soruşturmanın Sayın savcılığınızca yürütülerek kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER : TCK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER :

Şüpheli ya da şüpheliler tarafından 0 (5xx) xxx xx xx ve 0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefon hatları üzerinden müvekkile ait 0 (5xx) xxx xx xx numaralı telefona atılmış mesaj metinleri,

Tanık ve ilgili tüm kanıtlar

SONUÇ :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle öncelikle 0 (5xx) xxx xx xx ve 0 (5xx) xxx xx xx numaralı hatların kullanıcıları olan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerin tespit edilmesini ve devamında hakkında gerekli soruşturmanın Sayın savcılığınızca yürütülerek kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.09.02.2021

Şikayetçi Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.