Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi

İHTARNAME VE BİLDİRİM

İHTAR EDEN :X

(Bildirimde bulunan)

İHTAR OLUNAN :Y

Konu : Şirket Müdürlüğünden istifamın bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR:

……. tarihinde şirketinize müdür olarak atandım. Bu husus Türkiye Ticaret Gazetesinde usulüne uygun ilan olundu. Ancak müdür olmamdan itibaren tarafıma hiç bir ücretim ve alacağım ödenmemiştir. Bu sebeple istifa ettim. ….. tarihinden istifamı sözlü ve yazılı olarak bildirdim.

Ancak istifa etmiş olmama rağmen Ticaret Sicil kayıtlarında halen Müdür olarak görünmekteyim.

Bu sebeple istifa hususunu bir kez de noter kanalıyla tarafınıza bildirir, ihtar ederim. Gereğini arz ederim.

 

İhtar Eden

X

Sayın Noter; Üç suretten oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhattaba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhattaba tebliğ şerhli bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim…….

İhtar Eden

X

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.