Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Mühür Bozma Suçu Savunma Dilekçesi

Mühür Bozma Suçu Savunma Dilekçesi

…….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE,

DOSYA NO : …./….

SANIK :

MÜDAFİİ :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesi kapsamında mühür bozma suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir.
    Sayın Mahkemenizin …/…/… tarihli oturumunda müşteki vekili tarafından verilen …/…/… tarihli dilekçede ileri sürülen iddialarına karşı, aynı tarihli oturumda tarafımıza verilen …. gün süre içinde sunduğumuz esasa ilişkin savunmalarımız aşağıdaki gibidir;
  2. …/…/… tarihli mühür bozma tutanağına konu …/…/… tarihli mühürleme işlemini gerçekleştiren … Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi mühürleme tarihinden önce …/…/… tarihinde özelleştirilmiştir. Lisans sahibi özel şirket görevlileri tarafından yapılan mühürleme işlemine aykırı davranışta Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacaktır.
  3. Hal böyle iken, müvekkil sanığın üzerine atılı suç nedeniyle ilgili yasa maddesi uyarınca cezalandırılması iddialarını içeren müşteki vekiline katılmak mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan mühür bozma suçundan beraatına, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EK :

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Sanık Müdafii

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.