Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

…….. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO : …./… E.

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU: Beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMA :

Yukarıda dosya numarası verilen dosyamız ile ilişkili olarak Müvekkil davalı ile davacı ….. Aile Mahkemesi’nin …/…./2012 tarih 2012/… E. 2013/… K. sayılı kararı neticesinde boşanmışlardır. Müvekkil, boşanma ile birlikte fer’i nitelikte olan 200 TL iştirak nafakasını her ay düzenli şekilde ödemiştir.

Her ne kadar davacı taraf, iştirak nafakasının arttırılması talepli iş bu davayı açmış olsa da davalı müvekkil, çocuğunun gerekli masraflarını iştirak nafakası aracılığıyla karşılamıştır. Davalı müvekkil fabrika işçisi olarak 3000-3500 TL arasında maaş almaktadır. Kendisi 1000 TL’nin üzerinde kira ödemektedir. Bununla birlikte müvekkil, 2.eşinden de ayrılmış olup diğer 2015 doğumlu kızı için de nafaka ödemektedir. Müvekkilin yüksek miktarda kredi borcu bulunmaktadır. Ayrıca müvekkil yanında konakladığı annesinin bakımını da üstlenmiştir. Davalı müvekkilin her ay müşterek çocuk Burak’ı ziyaret masrafları ve her iki çocuğuna yaptığı giderler ile düşük gelirine rağmen elinden geldiğince çocuklarıyla ilgilenmektedir.

Her ne kadar karşı taraf yıllar içerisinde enflasyonun artması, alım gücünün düşmesi karşısında nafakanın arttırılmasını talep etse de aynı şekilde davalı müvekkilin de enflasyon karşısında geliri erimiş, alım gücü azalmıştır.

SONUÇ : Yukarıda sayılan nedenlerle davanın reddine karar verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına talep ederim. ../../..

“Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.