Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

….NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : …..

VEKİLLERİ : …..

SANIK (BORÇLU) : …..

SUÇ : Nafaka Yükümlülüğünün İhlali

SUÇ TARİHİ : 27.02.2021 – 27.03.2021 – 27.04.2021

KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. …. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası kapsamında sanık borçlu aleyhine boşanma davası açılmış anılan mahkemenin … tarihli ara kararında şikayetçi alacaklı müvekkil lehine 350 TL, müşterek çocuk lehine 250 TL nafakaya hükmedilmiştir. Sanık borçlu aleyhinde başlatılan takip neticesinde dosyaya hiçbir ödeme yapmamış, müvekkilin son üç aylık nafakası olan Şubat, Mart ve Nisan ayı nafakalarını da ödememiştir.
  2. …. İcra Dairesi’nin …. Sayılı takip dosyası ile sanık aleyhine hem birikmiş hem de devam eden aylar için icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu takibe ilişkin ödeme emri tebliğ edilmiştir. İcra takibine ilişkin tebligat üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmiştir. Ancak sanık 2021 yılı Şubat, 2021 yılı Mart ve 2021 yılı Nisan aylarına ait nafaka borcu ödemesini yerine getirmemiştir.
  3. Tüm bu nedenlerle sanık borçlu, İİK 344. maddesi kapsamında nafaka yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğinden sanığın cezalandırılması adına şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … Aile Mahkemesi’nin ….. sayılı dosyası, … İcra Dairesi’nin …. E. sayılı dosyası, banka kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi incelemesi, dekont ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen gözetilecek sebepler uyarınca; borçlu sanığın nafaka ödemesine ilişkin karara uymaması nedeniyle hapis cezası ile cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLLERİ

AV. …. & AV. ….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.