Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYETÇİ :

(ALACAKLI)

VEKİLLERİ :

SANIK :

(BORÇLU)

KONU: İştirak nafakasının ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

İstanbul ………. Aile Mahkemesi’nin …../…../….. tarihli, …./….. E. ve …../…. K. uyarınca tarafların müşterek çocukları …….. ve ………… için dava tarihinden (…/…./….) başlamak üzere ayrı ayrı aylık ……’şer TL’den toplam aylık ……… TL nafakanın karar kesinleşinceye kadar tedbir karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamı ile borçludan alınarak müvekkilimize verilmesine şeklinde karar verilmiştir.

Müvekkilimize nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında İstanbul ……. İcra Dairesi’nin …../…… Esas sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmış ve takip kesinleşmiştir.

İcra dosyası esas numarası, yenileme kararı doğrultusunda İstanbul … İcra Dairesi’nin …./…… Esas numarası olarak değiştirilmiştir.

Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış, ödeme yapmamıştır.

Borçlu tarafından müvekkilimize ödenmeyen nafaka ayları aşağıdaki gibidir;

  • 2015 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları,
  • 2016 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Kasım, Aralık ayları,
  • 2017 yılının 12 ayı,
  • 2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık,
  • 2019 yılının 12 ayı,
  • 2020 yılının 12 ayı,
  • 2021 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları,

olmak üzere toplamda 78 ay ve 39.000 TL tutarında nafaka ödenmemiştir. Söz konusu nafakaların ödenmemesi nedeniyle 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikayette bulunmaktayız.

DELİLLER:

1- İstanbul ….. Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… E. ve …/… K. Sayılı gerekçeli karar ilamı, (ekte mevcuttur.)

2- İstanbul … İcra Dairesi’nin …./….. Esas numaralı dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK m. 344 ve ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanığın cezalandırılmasını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini vekaleten talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Av. ………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.