Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödenmezse Ne olur? Cezası var mı?

Mahkeme kararı ile sabit olan nafakanın ödememesi sonucunda İcra İflas Kanunu md. 344 gereği, nafakayı ödemeyen eş hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir.

Nereye Şikayet Edilir? Süresi var mı?

Nafakayı ödemeyen eşi şikayet etmek için öncelikle belli şartların gerçekleşmiş olması ve belli sürelerin dikkate alınmış olması gerekir.

  1. Nafakaya hükmeden bir mahkeme kararı
    Mahkeme kararı, nafaka ilamı veya nafakaya ilişkin ara karar gerekli.
  2. Başlatılan icra takibi kesinleşmeli
    Öncelikle nafaka ödemeyen eş hakkında icra takibi başlatılmalı. Bu takip kesinleşmeden yapılan şikayetler reddedilmektedir.
  3. İcra takibinin kesinleşmesinin üzerinden en az 1 ay süre geçmeli
  4. 3 ay içinde yapılmalıdır.
    Şikayet etmek istenen aylık nafakanın üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği takdirde şikayet hakkı düşer. Bu süre hak düşürücü süredir. 

Nafakanın ödenmemesi halinde nereye şikayet edilir? sorusunun cevabı ise icra ceza mahkemesidir.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi Örneği

….. İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI)  :

VEKİLİ                                  :

SANIK   (BORÇLU)           :


SUÇ                                       :
Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR                 :
1- Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesi’ nin 20…./….. E. Sayılı 29/11/2020 tarihli ara kararı uyarınca borçlunun müvekkilime aylık 300 TL tedbir nafakası, ödenmesine ilişkin karar verilmiştir. Söz konusu karar gerekçeli kararda da belirtilmiş olup kararın kesinleşmesi durumunda yoksulluk nafakasına dönüşmesine karar verilmiştir.
2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile Reyhanlı İcra Müd. 20…./…. E. Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 02/11/2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.
3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış,

4- Borçlu sanık tarafından nafakanın kaldırılmasına ya da indirilmesine yönelik açılmış bir dava                bulunmamaktadır.
5- 2017 yılının Şubat ayı nafakasının ödenmemesi nedeniyle 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikâyette bulunmaktayız.

DELİLLER                             : Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesi’ nin 20…./….. E. Sayılı 20…./…..K sayılı ilamı, İcra Müd. 20…./…. E. Sayılı dosyası ve sair deliller…
HUKUKİ SEBEP                 : İ.İ.K. 344 ve ilgili mevzuat…
NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

            ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AV. …… ………

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi Örneği İndirme Bağlantıları

nafakanin odenmemesi sikayet dilekcesi.docx

nafakanin odenmemesi dolayisi ile icra ceza mahkemesine basvuru dilekcesi.docx

nafakanin odenmesine iliskin mahkeme kararina uymayan borclu hakkinda icra ceza mahkemesine sikayet dilekcesi.docx

nafakanin odenmemesi icra ceza.docx

nafakanin odenmesine iliskin mahkeme ara kararina uymayan borclunun cezalandirilmasi istemi.docx

nafakanin odenmemesi nedeniyle icra ceza sikayet dilekcesi.docx

nafakanin odenmesine iliskin mahkeme kararina uymayan borclunun cezalandirilmasina iliskin dilekce.docx

nafakanin odenmemesine iliskin ceza davasi dilekcesi.docx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.