Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi

 

İHTARNAMEDİR

…… NOTERLİĞİNE,

KEŞİDECİ :

ADRES :

MUHATAP :

ADRES :

KONU : Kiraya verenin isteği ve kiracının da rızası tarihinde kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap,

Maliki bulunduğunuz Kartal/İSTANBUL adresindeki dükkanınızda 01.01.2013 tarihinden beri kiracı sıfatı ile bulunmaktayım. İşbu kira akdinin yenilenip yenilenmeyeceği hususundan ziyade tarafınızca erken fesih ve tahliye söz konusu olmuştur. Bu konuda rızamızın olduğunu beyan etmekteyiz. Kira sözleşmemiz 31.05.2022 tarihinde son bulacak ve taşınmaz tahliye edilecektir.

Kiralanan eksiksiz ve eskisine göre daha bakımlı, temiz bir şekilde kullanılmış ve bu şekilde de teslim edilecektir. Kiralananda uzun süreli kullanımdan kaynaklı, kullanılan süre boyunca zaruri işler yapılmış ve kiralananın daha bakımlı ve temiz görünmesi için gereken teferruatlar da yapılmıştır.

İşbu kira sözleşmesinin başlangıcı olan 01.01.2013 tarihinde depozito bedeli olarak tarafımızca verilen 1.500 Euro(binbeşyüzeuro) ‘yu 31.05.2022 tarihinde kira akdinin sona ermesi ile beraber üç iş günü içerisinde ………. nolu hesabımıza ödemeniz; aksi takdirde hakkınızda hukuki muamelelere (Alacağa ilişkin icra takibi yapma, dava açma vs her türlü yasal yargı yolu) başvurulacağını ihtar etmekteyiz.25/04/2022

İhtar Eden

Sayın noter üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini bir nüshasının ise tarafımıza iadesini talep ederiz. 25/04/2022

İhtar Eden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.