Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN : ŞAYESTE GÜRSEL (MUHARREM KIZI)

TC KİMLİK NUMARASI : 40204724968

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

MADDİ İLGİLİ : Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … …. Nüfus Müdürü

KONU : Nüfustaki mükerrer kaydın iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 1) de anlaşılacağı gibi KONYA İli, CİHANBEYLİ İlçesi, TAŞPINAR Kasabası, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek olarak kayıtlı bulunduğu halde… Yılında yörede meydana gelen deprem sonrası nüfus kayıtları yeniden düzenlenirken mevcut kayıtlar iptal edilmeden yanlışlıkla… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek olarak yeniden kayıt altına alınmıştır.
  2. Müvekkilimizin mükerrer nüfus kaydı bulunması kendisini sıkıntıya sokmuş, …/…/… tarihinde annesini/babasını kaybetmesi nedeniyle alması gereken mirasçılık belgesi için yapacağı başvuruda durumun kendisini mağdur etmesinden endişe duymaktadır.
  3. … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve … Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek şeklindeki kayıt, müvekkilimize ait olup, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek olarak kayıtlı gözüktüğü diğer kayıt kendisine ait değildir. İlk kaydın doğruluğunu kanıtlayacak okul kayıtları (EK 2) , vergi kayıtları (EK 3), seçmen kayıtları (EK 4) gibi çeşitli belgeler dilekçemiz ekinde yer almaktadır. Ayrıca bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 5) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.
  4. Mirasçılık belgesi alınması sırasında oluşabilecek olası sorunların önlenmesini teminen, gerekli inceleme yapılmak yoluyla, sonraki tarihli ve… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek şeklindeki kaydın nüfus kütüğünden terkinine,

müvekkilimize ait olan önceki kaydın devamına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5490 S. K. m. 35, 36, 40, 4721 S. K. m. 39, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 100.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tanık anlatımları, Okul kayıtları, Vergi kayıtları, Seçmen kayıtları

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, … Nüfus Müdürlüğü’nün müvekkilimize ait görünen sonraki tarihli ve… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekâr/evli, kadın/erkek şeklindeki nüfus kaydının terkini ile doğru kayıt olan önceki tarihli… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve… Sayfa No’da bekar/evli, kadın/erkek şeklindeki kaydın devamına karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER: 1- Nüfus Kayıtları

2- Okul Kayıtları

3- Vergi Kayıtları

4- Seçmen Kayıtları

5- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

Gösterir tanık listesi,

6- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekâletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.