Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emri İtiraz Dilekçesi

İstanbul 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

BORÇLU :

VEKİLİ :

ALACAKLI :

KONUSU :Ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulması istemli dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası sunulu dosyasında müvekkilimize gönderilen ödeme emrindeki yasal süresi içerisinde borcun tamamına (ödeme emrinde belirtilen üç ayrı kalem olmak üzere toplam 11.256,58 TL’nin tamamına AYRI AYRI) , faize , tüm fer’ilerine ve tahliye talebine itiraz etmekteyiz.

Müvekkilimizin alacaklı tarafa herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Borcun tamamına, faize, talep edilen faiz oranına ve tüm fer’ilerine itiraz etmekteyiz. ( 9.000,00 TL kira bedeli , 2.050,20 TL ‘lik TÜİK tarafından açıklanan ve kontrat hitam tarihinden itibaren 1 ay önceki (TÜFE ) oranında arttırılarak ödenmesi gereken asgari kira bedelinin ödenmemiş bakiyesi , 206,38 TL işlemiş faiz , faiz oranı olarak toplam 11.256,58 TL olarak HAKSIZ OLARAK TALEP EDİLEN alacak kalemlerine AYRI AYRI itiraz etmekteyiz.) Müvekkilimizin ödeme emri gönderen alacaklıya herhangi bir borcu olmadığı gibi alacaklının Borçlar Kanunu’na göre müvekkilimizin taşınmazdan tahliyesini istemesi de hukuki değildir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm nedenler ile hiçbir dayanağı bulunmayan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü , BORCUN TAMAMINA ( ödeme emrinde belirtilen üç ayrı kalem olmak üzere toplam 11.256,58 TL’nin tamamına AYRI AYRI ) , FAİZE, FAİZ ORANINA, TAHLİYE TALEBİNE VE FER’İLERİNE itirazımızın KABULÜNE, icra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

BORÇLU VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.