Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi Örneği

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi Örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞINA…………….

Davacı            :Salati …………….…………….
Vekilleri          :Av………………… …………………….
Davalılar         (Nuriye ………………

1-Kamile ………………
Mernis adresi
2-Şaziye ……………….
Mernis adresi
(Şaziye ……….Mirasçıları)
3-Rıfat…………….………………
4-Ayten ……………..……………

D.Konusu       :………… ili……….. ilçesi …………… 171 ada 146 parsel nolu taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine karar verilmesi dileğidir.

Açıklama        :
1- ………… ili …………. ilçesi ………171 ada 146 parsel nolu 640,44 m2 tutarında taşınmazın 1/3’ü Osman ………..mirasçıları, diğer 1/3’ ü de Nuriye………….. mirasçıları, diğer 1/3 payıda diğer davalıların adına kayıtlıdır.

2-Taraflar taşınmazın taksimi konusunda kendi aralarında anlaşarak paydaşlığın giderilmesine son verememişlerdir.  Bu nedenle …………. ili ……….. ilçesi …………. 171 ada 146 parsel nolu 640,44 m2 tutarındaki taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine karar verilmesini Muhterem mahkemenizden diliyoruz.

H.Nedenler     :Medeni Yasa-H.Y.U.Yasası-İlgili sair yasalar.

Deliller            :Tapu Kayıtları-Veraset Belgesi-Keşif-Tanık ve Bilirkişi beyanı-İlgili sair deliller.

Sonuç              :Yukarıda sunduğumuz nedenlerle ………… ili ………. ilçesi …………….171 ada 146 parsel nolu 640,44 m2 tutarındaki taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin de davalılara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini vekiledenlerim adına saygılarımla dilerim. 25.01.2019

Davacı
Salati ……….
Vekili
Av……………..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.