Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarname Örneği İ H T A R N A M E ……. İHBAR EDEN :……. VEKİLİ :……. KARŞI TARAF :……. KONU : Hasar bildirimidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ……. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye ait .. .. …. plaka sayılı araç , şirketinizce düzenlenen ……. nolu trafik sigorta poliçesi ve ………. […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği İ H T A R N A M E İHTAR EDEN :XXX VEKİLİ : MUHATAP İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından […]

Kategoriler
Çalışma İzni Dilekçesi

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 17/08/2021 DİLEKÇE KONUSU: ………… belge numaralı süreli çalışma izninin iptal edilmesi işleminin kaldırılmasına, iptaline ilişkin dilekçemizdir. İlgili Şirket bünyesinde çalışmak için tarafıma, çalışma amacıyla “Süreli Çalışma İzin Başvurusu” yapılan ……… ile ilgili olarak ……….. – …………… tarihleri arasında geçerli olmak üzere […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi ANKARA … SULH CEZA HAKİMLİĞİNE Gönderilmek Üzere ANKARA …. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/… Sorgu İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : Ç…. S…. (T.C. No: …………..) MÜDAFİİ : Av. ……………. (Adresler Antettedir.) KONUSU : Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir. İTİRAZLARIMIZ : Yukarıda sorgu no ve soruşturma nosu […]

Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçesi T.C. …… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : AD- SOYAD-TC-ADRES VEKİLİ : AD SOYAD -ADRES DAVALI : AD SOYAD-TC-ADRES KONU : …/…/… Tarihinde gerçekleşen trafik kazası nedeni ile kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte şimdilik 50.000,00 TL ( belirsiz alacak davası) maddi tazminat istemimizden ibarettir AÇIKLAMALAR Müvekkil …., […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Kapak Hesabı Talebi

Kapak Hesabı Nedir? İcra dosyalarında kapak hesabı, takip başlatıldıktan sonra borç miktarının üzerine eklenen masraf ve ödemelerin de ana borca dahil edilmesiyle yapılan hesaptır. Örneğin, 10.000TL miktarında bir takip başlatıldığında bu icra dosyası yalnızca 10.000TL ödenerek kapanmaz. Takip başlatıldığı için yapılan masraflar(tebligat gibi), harçlar ve vekalet ücreti gibi kalemlerin de ana borç miktarına eklenerek toplam […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi IĞDIR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : ……………….. (T.C…………… ………………….. TUZLUCA / IĞDIR) İTİRAZ KONUSU : Hakkımda ASKER ALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINCA kesilen 12/01/2021 tarih, 2021 ……….. karar numaralı -4.236,00- TL meblağlı idari para cezası kararına itirazımdır. TEBLİĞ TARİHİ : 18/01/2021 AÇIKLAMA : Bilindiği üzere 1111 […]

Kategoriler
Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczi)

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczine Cevap) ANTALYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : BEYANDA BULUNAN : BORÇLU : KONU :Müvekkile gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve İSTEM : Müdürlüğünüz nezdinde bulunan yukarıda anılan esas sayılı dosyadan çalışanım ….. için maaş haczi müzekkeresi gönderilmiştir. 02.08.2021 tarih itibari ile …….’nun iş sözleşmesi feshedilmiştir. ………..’nun […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi …… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : Av. **** ŞÜPHELİ : Faili Meçhul SUÇ : Hırsızlık – Çek Çalınması Suçu ( 5237 sayılı T.C.K 141 veya 142. Maddeleri ) KONU : Müvekkilimiz **** tarafından; · *** Bankası ***Şubesi ** banka çek hesap numaralı, ** çek numaralı, * TL bedelli, ** […]

Kategoriler
Tüketici Hakem Heyeti Dilekçeleri

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti ……… VALİLİĞİ TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA AÇIKLAMALAR : Dava dilekçesi ekinde sunduğum faturadan (Ek-1) anlaşılacağı üzere mesafeli satış sözleşmesi ile … isimli alışveriş sitesi üzerinden davalı firmadan ……tarihinde bir adet ……. marka ve model cep telefonu satın aldım. Orjinal kutusuna ait fotoğraf (Ek-2)’de sunulmuştur. Bahse konu cep telefonu ………..numaralı […]