Kategoriler
Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczi)

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczine Cevap)

ANTALYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

BEYANDA BULUNAN :

BORÇLU :

KONU :Müvekkile gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR ve İSTEM :

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan yukarıda anılan esas sayılı dosyadan çalışanım ….. için maaş haczi müzekkeresi gönderilmiştir. 02.08.2021 tarih itibari ile …….’nun iş sözleşmesi feshedilmiştir. ………..’nun firmamızdan herhangi bir alacak, tazminat hakkı bulunmamaktadır. İşbu bilgilendirmeyi müdürlüğünüze yapma zarureti doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 05.08.2021

BEYANDA BULUNAN

*** LTD. ŞTİ. Yetkilisi

P*** O***

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.