Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi

Eskişehir PTT Genel Müdürlüğüne

07.07.2022

Eskişehir İli …………………….. mahallesinde dağıtıcı olarak görev yapmakta olan …………………… sicil numaralı ………………………… üstte belirtilen (4002625151144514542) barkod numaralı tebligatı üzerinde tebliğ tarihi yazmadığı gibi tebliğ alanın imzasını da almamaktadır, Ayrıca tebligat borçlunun yakınına yapılmasına rağmen barkod sorgu sistemine bizzat tebliğ olarak kayıt yapılmıştır. Bu nedenle tebligatlar usulüne uygun yapılmamaktadır. Geçersiz yapılan tebligat sebebiyle icra müdürlüğü tarafından tekrar tebligata çıkarılması istenmektedir. Geçersiz yapılan tebligat sebebiyle müvekkilime hem maddi olarak zarar vermekte hem de zaman kaybına neden olmaktadır.

Gereğinin yapılarak tarafımıza İVEDİ olarak cevap verilmesini rica ederim.

 

AD SOYAD

İMZA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.