Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi

……………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR :

KONU : Mirasın reddi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

  1. Muris ……………………….. 07.04.2021 tarihinde vefat etmiştir.
  2. Murisin yasal mirasçısı …………mirası reddetmiş, böylece miras şahsıma intikal etmiştir. …………Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 12.10.2021 tarih ve 2021/449 Esas, ……….. Karar sayılı kararı ile mirası yasal süre içinde kayıtsız şartsız olarak reddetmiş bulunmaktayım.
  3. Tüm bunların yanında henüz halihazırda bir veraset ilamı olmamasına rağmen yalnızca bu bilgilerden küçük ……….ve küçük ……….. müteveffanın yasal mirasçı olduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece mirasın sonraki zümre olan çocuklarım küçük ………. ve küçük …………… intikal ettiği sonucuna varılmıştır.
  4. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak açısından küçük ………..ve küçük …………..un muris …………….. mirasçısı olduklarını öğrenmemiz akabinde; küçük ……….., küçük …………… ve daha sonra onların da doğacak altsoyları adına velayeten yasal üç aylık süre içerisinde muris Esma Tatoğlu’ndan intikal eden mirasın kayıtsız şartsız reddini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HMK, sair tüm yasal mevzuat

DELİLLER : Veraset İlamı(celbi talep olunur),Nüfus kaydı,Tanık,Bilirkişi,……….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 12.10.2021 tarih ve 2021/449 Esas…………Karar sayılı kararı, Mirasın Reddine İlişkin Sicil Kayıtları, sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; mirasçı oldukları tespit edilen küçük ………., küçük …………… ve onların doğacak altsoyları dahil olacak şekilde küçükler adına velayeten muris ………………. intikal eden miras paylarının kayıtsız ve şartsız reddi talebinin kabulü ile mirasın reddi kararının ilgili sicile tesciline karar verilmesini saygıyla velayeten arz ve talep ederim. .

Davacılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.