Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

06 /04 /2021

HORASAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:

VEKİLİ: 

ŞÜPHELİ: 

KONU                        : Şikayetten vazgeçme beyanımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 

Soruşturma konusu traktör………….tarafında satın alınmış olup, taraflar uzlaşmıştır.

Vazgeçme talebimizin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesi yönünde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.  

 

EKLER

  1. NOTER SATIŞ BELSESİ
  2. TRAKTÖR RUHSATI  

Şikayet Eden Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.