Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Savcılık Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Savcılık Suç Duyurusu Dilekçe Örneği – Darp Suçu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Soruşturma No: 2021/****
MÜŞTEKİ : A*** Ç*** (T.C. ****)
Merkez/ADIYAMAN
VEKİLLERİ : Av. D*** C***, Av. H*** B***
Kavaklıdere/ANKARA
ŞÜPHELİ(LER) : Soruşturma sonucu kimliği tespit edilecek kişiler.
SUÇ : Kasten yaralama, nefret saikiyle yaralama.
SUÇ TARİHİ : 14.06.2014
AÇIKLAMALAR :
Ekte sunulu vekaletnameye istinaden vekilliğini üstlenmiş bulunduğumuz A*** Ç***,
14.06.2014 tarihinde, Kızılay’da bulunduğu esnada kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından
saldırıya maruz kalmıştır. Herhangi bir kişi veya kişilerle şahsi husumeti olmayan müvekkilin maruz kaldığı saldırının kaynağı şu şekildedir;
Diyarbakır’da meydana gelen bayrak olayının gerekçe gösterilmesi ile bir takım kişi veya kişi toplulukları tarafından 09.06.2014- 10.06.2014- 14.06.2014 tarihlerinde Kızılay Konur Sokak, Yüksel Caddesi, Güvenpark ve YKM çevresinde akşam saatlerinde toplanılmış ve protesto hakkı amacı aşılarak sivil halka saldırılar gerçekleştirilmiştir. Belirtilen tarihlerde meydana gelen toplantı ve yürüyüşlerin, hukuka uygun toplantı ve gösteriler olmadığı, nefret saiki ile toplumun belirli kesimlerini aşağılamaya, sindirmeye, bastırmaya yönelik eylemler olduğu;
yaşanan olaylarda sözlü yahut fiziksel şiddet kullanmaktan kaçınılmadığı, görgü tanıklıkları,
kamera kayıtları, basın yayın kuruluşlarının haberleri ile sabittir.
Bu doğrultuda müvekkil Çetin, 14.06.2014 tarihinde Kızılay’da bulunduğu akşam saatlerinde, saldırgan grubun Kızılay’da bulunduğunu görmüş, Kızılay metro altı istikametinde bir takım şahıslar tarafından takip edildiğini fark etmiştir. Takip edildiğini fark etmesi ile şaşırıp
anlam verememiş ancak hızla uzaklaşmak için Kızılay Metro YKM çıkışından çıkış yapmıştır. Ankara Meydan Colins isimli mağazaya giriş yapıp, bir süre saklanmaya çalışmıştır. Nihayetinde, GMK Bulvarı Milli Müdafaa Caddesi Köşesi No:3/38-39 adresinde bulunan Colins Mağazasından Milli Müdafaa Caddesi yönüne doğru çıkış yaptığı esnada arkasından hızla yaklaşan 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır. Saldırı üzerine müvekkil yere düşmüş ve sırtından, belinden, başından yumruk ve tekmelerle pek çok darbe almıştır. Saldırganlar müvekkilin arkasından yaklaştıklarından ve müvekkili yere düşürdüklerinden, müvekkil bu linç girişimini gerçekleştirmeye çalışan faillerin yüzlerini görememiştir. Ancak, müvekkil Hacettepe Felsefe Bölümü öğrencisi olarak, geçtiğimiz yıl kaldığı Balgat Erkek Öğrenci Yurdunda bulunduğu sırada aşırı milliyetçi görüşlü olarak bildiği ve kendisine birçok kez saldırgan bir şekilde baktığını, yaklaştığını bildiği ismini bilmediği bir şahsı saldırıdan hemen önce arkasında görmüştür.
Bu doğrultuda, Kızılay’da toplanan kişilerin, taşıdıkları pankartlar, attıkları sloganlarda Kürtlere ve toplumun diğer kesimlerine yönelik açık ayrımcı, ırkçı ifadelerin yer aldığı ortadadır.

Dahası, bu gösterileri gerçekleştiren kişilerin Kızılay çevresinde bulunan kişilere saldırdıkları, linç girişiminde bulundukları bilinmektedir. Bu noktada, Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci olan müvekkilin okulda ve yurtta mensubu olduğu etnik aidiyetin ve siyasi görüşlerinin biliniyor olması ve saldırganların bu motivasyonla hareket etmiş olması, müvekkilin mensubu olduğu kimlik dolayısıyla linç girişimi ile karşı karşıya bırakılmasına sebebiyet vermiştir.
Müvekkil mobese kameraların önünde saldırıya maruz kalmıştır. Müvekkilin saldırganlar tarafından darp edildiği Colins çıkışında mobese kameralar mevcuttur. Ayrıca, müvekkilin maruz kaldığı saldırıya tanıklık eden pek çok kişi de kaçınılmaz olarak olay mahallinde bulunmaktadır.
14.06.2014 tarihi 19:00-20:00 saatleri arası Kızılay Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bulunan MOBESE kayıtları ve çevre işyerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ile müvekkilin (nefret suçu niteliğinde) kasten yaralanmasına sebebiyet veren şüpheliler kolaylıkla tespit edilebilecektir.
HUKUKİ SEBEPLER :5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Kızılay Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bulunan MOBESE
kayıtları ve çevre işyerlerindeki güvenlik kamera kayıtları, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp Anabilim Dalı 14.06.2014 tarihli Genel Adli Muayene
Raporu.
Tanık S*** T*** (Adresi bilahare sunulacaktır).
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda belirtilmeye çalışılan ve re’sen değerlendirilecek hususlar doğrultusunda ayrıntılı
tahkikat yapılarak;
➢ 14.06.2014 tarihi 19:00-20:00 saatleri arası Kızılay Milli Müdafaa Caddesi üzerinde
bulunan MOBESE kayıtları ve çevre işyerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarının derhal
istenilmesi ve incelenmesi ile faillerin tespit edilmesine;
➢ Tespit edilen kişilerin cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasına;
Karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz. 23.06.2014

Müşteki A*** Ç***
Vekilleri
Av. D*** C***- Av. H*** B***

EK:
1. Harçlandırılmış vekaletname sureti,
2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp
Anabilim Dalı 14.06.2014 tarihli Genel Adli Muayene Raporu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.