Kategoriler
Tebligat Konulu Dilekçeler

Sehven Gelen Tebligatın İadesi Dilekçesi

Sehven Gelen Tebligatın İadesi Dilekçesi

ÇEŞME (SULH HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA) SATIŞ MEMURLUĞUNA

DOSYA NO :

KONU :Sehven tarafıma gönderilen e-tebligatın iadesi hakkında;

Çeşme (Sulh Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla) Satış Memurluğu tarafından 12.05.2022 tarihinde bilirkişi raporu tarafıma tebliğ edilmiştir. Tarafınızdan gönderilen bilirkişi raporunun muhteviyatını incelediğimde evrakta alacaklı olarak gözüken kişi/şirketin tarafımla bir alakası olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca tebligat üzerinde belirtilen ……………….. dosyasında alacaklı vekili olduğum belirtilmiş ise de; bu dosya ve alacaklı şahıs ile de herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla işbu dosyada alacaklı vekili olmam mümkün değildir.

İşbu kez sehven tarafıma tebliğ edilmiş olduğunu düşündüğüm tebligat aslını tarafınıza iade ederek gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.