Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

SGK Dul ve Yetim Aylığı Başvuru Dilekçesi Örneği

SGK Dul ve Yetim Aylığı Başvuru Dilekçesi Örneği

 ../../2022

                                                                      

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na

Sıhhiye/ANKARA

                   Sigortalı……………TC kimlik no.lu …………… …………… tarihinde vefat etmiştir. Ölenin öz kızı olan müvekkilimiz ……..’nın vefat eden babasından dolayı tarafına ölüm yardımı ödenerek dul/yetim aylığı bağlanması ve ölenin ölüm tarihi, müvekkilin de boşanma tarihi  itibariyle geçmişe dönük 5 yıllık dul/yetim aylığı alacaklarının ödenmesi talebiyle Sayın Başkanlığınıza başvurma zaruretimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Müvekkilin babası ………….. ………. tarihinde vefat etmiş ve kızı ………..ise nüfus kayıt örneğinde görüleceği üzere İstanbul .Aile Mahkemesi’nin 2011/ E. 2012/K. ……….. kesinleşme tarihli ilamıyla boşanmıştır.

Müvekkil …………., ………..TC kimlik no.lu olan ve ………… tarihinde vefat eden babası ………….’dan dolayı tarafına ölüm yardımı ödenerek dul/yetim aylığı bağlanmasını, ayrıca vefat edenin ölüm tarihi ile müvekkilin boşanma tarihi esas alınmak suretiyle geçmişe dönük 5 yıllık dul/yetim aylığı alacaklarının ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten  arz ve talep ederiz. 07.02.2013

Talepte Bulunan

                     …………………

     Vekili

  Av……………………………….

E k :

-Başkanlığınız tarafından istenilen bilgi ve belgeler.

-Vekaletname

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.