Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI :

KONU :Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle(TMK 166/1-2) Boşanma, 15.000,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 30.000,00 TL tazminat; tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası ile müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :Müvekkil …. ile davalı T.. 19.11.2005 tarihinde resmi nikahlı olarak evlenmiş olup bu birliktelikten 18.08.2006 doğum tarihli ….ve 26.11.2007 doğum tarihli…. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Müvekkil ev hanımı olup müşterek çocuklarla beraber Adana’da yukarıda belirtilen adreste ikamet etmekte , davalı koca ise elektrik tesisat ustası olarak yaklaşık bir senedir şehir dışında çalışmaktadır.

Davalının kaba ve saldırgan tavırlarına müvekkilim yıllarca çocuklarının yararını gözeterek katlanmış ancak yaklaşık üç dört senedir devam edep psikolojik şiddete ve hakaretlere dayanamaz hale gelmiştir. Davalı taraf kullanmış olduğu …. numaralı hattından müvekkilim kullandığı …. hattı arayarak sürekli küfür ve hakaretlerde bulunmuş son olarak da ” Bayramda Adana’ya geleceğim, Çocuklarını da al defol git, sizi görmek istemiyorum. Eğer geldiğimde orada olursanız balkondan aşağı atarım hepinizi” diyerek müvekkilim ve çocuklarını tehdit etmiştir.

Davalı taraf evlilik süresince eşi ve çocuklarıyla mutlu olmakla yetinmemiş, sürekli yurt dışında yaşama hayali kurarak müvekkil ve çocuklarını psikolojik olarak baskı altına almıştır. Son olarak müvekkilimi arayarak “sizden bıktım artık, iltica başvurusunda bulunacağım, ne haliniz varsa görün. Boşanma davasını açmadıysan ben açacam biran önce kurtulayım sizden” gibi sözler sarf etmiştir.

Çocuklar da zaman zaman davalı tarafından sözlü ve psikolojik olarak şiddette maruz kalmışlardır. Ayrıca çocuklar, davalı T…..’in müvekkile uyguladığı fiziki, sözlü ve ve psikolojik şiddete çoğu zaman şahit olup dolaylı olarak da şiddete maruz kalmışlardır. Bundan dolayı çocuklar da babalarından nefret edecek duruma gelmiştir. Çocuklar da psikolojik olarak çöküntüye girmiş ruh halleri tamamıyla bozulmuştur.

Davacı müvekkil evlilik süresince küçük çocuklarının zarar görmemesi, yuvasının yıkılmaması için ailesinin de telkinleriyle sürekli sabretmiş; davalının tavır ve davranışlarında düzelme olmamış, aksine artan saldırganca tutum ve davranışları evliliği çekilmez hale getirmiştir. Davalının kaba ve saldırganca tutumlarına müvekkilin kardeşleri de şahit olmuş olup, evliliğin devam etmesi için bir çok kez karşılarına alıp konuşmuşlar, uyarılarda bulunmuşlardır.

Davalı koca eşine ve ailesine olan hakaretlerini Whatsapp’ta durum olarak da paylaşarak müvekilimi rencide etmiştir. Ekte sunduğumuz ekran görüntülerinde görüleceği üzere “kapımda beslediğim itler palazlandı, bana ahkam kesiyor ölmüş gardaşınızın mezarını sikerim. Trilyon dolandırıp arazi mi aldım? sen zahmet etme karının külotunu giydiririm ” gibi ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştur..

Tarafların söz konu evliliğinde müşterek iki çocuğu bulunmaktadır. Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli değildir. Çocukların maddi ve manevi bakımdan fiziksel, ruhsal gelişimleri ve bakımları davacı müvekkil tarafından bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiştir. Çocukların sınav döneminde olmaları, anne sevgisine ve bakımına ihtiyaç duyacak yaşta olmaları, davalının evde çocukların bulunduğu ortamda bile sinkaflı küfürler etmekten çekinmeyip kaba hareketlerde bulunması, davalın yurt dışı hayalleri kurarak iltica etmeye düşünmesi hususları gözetilerek müşterek çocukların velayetinin davacı müvekkile verilmesi çocukların menfaatine çok daha uygundur.

Davacı müvekkil ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Halen aile yakınlarının desteği ile geçimini sürdürmektedir. Davalı koca ise emekli olup aynı zamanda çalışmakta aylık yaklaşık 7.000,00 TL geliri bulunmaktadır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle(TMK 166/1-2) Boşanma, ayrıca tensip zaptıyla sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere davacı müvekkil için aylık 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müvekkilin yanında bulunan çocuklar her biri için ayrı ayrı 1.000,00 TL nafakaya hükmedilmesini, boşanma kararı sonrası iştirak nafakası olarak devam ettirilmesini, müşterek çocukların velayetinin tensiple birlikte ve dava sonucu nihai olarak davacı müvekkile verilmesini, uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak 15.000,00 TL maddi ve 15.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. Madde 166/1-2 ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin re’sen nazara alacağı nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocuklar 18.08.2006 doğum tarihli …. ve 26.11.2007 doğum tarihli…. velayetinin tensiple birlikte tedbiren ve dava sonucu nihai olarak davacı müvekkil anneye verilmesine,

3- Sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere davacı müvekkil için aylık 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müvekkilin yanında bulunan çocukların her biri için ayrı ayrı 1.000,00TL nafakaya hükmedilmesini, boşanma kararı sonrası iştirak nafakası olarak devam ettirilmesini,

4- Davacı müvekkilin Boşanma sebebiyle ve maruz kaldığı onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığından boşanmada asli ve ağır kusurlu olan davalı aleyhine 15.000 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilerek müvekkil davacıya verilmesine,

5- Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini mahkemenizden vekaleten talep ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.