Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

…….

İHBAR EDEN :…….

VEKİLİ :…….

KARŞI TARAF :…….

KONU : Hasar bildirimidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim ……. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye ait .. .. …. plaka sayılı araç , şirketinizce düzenlenen ……. nolu trafik sigorta poliçesi ve ………. nolu kaza karma sigorta poliçesi ile şirketinize sigortalıdır.
  2. Söz konusu araç, ../../…. tarihinde ….. Sigorta şirketine sigortalı .. .. ….. plaka sayılı araca çarparak hasara uğramasına neden olmuştur. …… Sigorta, bu nedenle
  3. ……. İcra Müdürlüğünün ../…. E sayılı dosyası ile hakkımızda ……….-TL’lik icra takibi yapmış olup, durumu ihbaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

…….

SAYIN NOTER ; Üç örnekten ibaret olan bu ihtarın bir örneğinin acele olarak karşı tarafa tebliğini bir örneğinin dairenizde saklanmasını,tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini dilerim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

…….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.