Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi

BURSA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

ŞİKAYET EDEN

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                  :

BORÇLU                              :

KONU                                  : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi istemidir.

İCRA DOSYA NO               :

AÇIKLAMALAR  :

 1. Bursa .İcra Müdürlüğü 2020/2 E. Sayılı dosya ile Eskişehir . İcra  2022/10 Talimat sayılı dosyasından borçluya ait taşınmaz satılarak paraya çevrilmiştir. Bunun üzerine Bursa İcra Müdürlüğü tarafından sıra cetveli yapılmış ve tüm alacaklılara tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen sıra cetvelinde maddi hata yapılması nedeniyle yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz.
 2. Müvekkil tarafından borçlu ……….’a karşı Eskişehir . İcra Müdürlüğü ……………E. sayılı dosyasında icra takibi başlatılmış ve borçlu tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamış, takip kesinleşmiş olup süresinde ipotekli alacaktan sonra satış talebinde bulunulmuş ve satış avansı yatırılmıştır.
 3. Bursa . İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen sıra cetvelinde 3. Sıradaki alacak ve taraf bilgisi doğru yazılmış olup İcra Müdürlüğü ve İcra Müdürlüğü’nün dosya numarası maddi hata yapılarak yanlış yazılmıştır. Sıra cetvelinde belirtilen Eskişehir . İcra Müdürlüğü …………… E. Sayılı dosyasında taraf bilgileri dahi tutmamakta olup müvekkilin taraf olduğu böyle bir dosya bulunmamaktadır. (Ek Eskişehir . İcra Müdürlüğü’nün 22.03.2022 tarihinde 100. Maddeye yarar vermiş olduğu cevap yazısı)
 4. Müvekkilin hak kaybına uğramaması için aşağıda  maddi hata düzeltilerek ayrıntılı bir şekilde belirttiğimiz üzere sayın mahkemenizce sıra cetvelinin  düzeltilmesi talep etme durumumuz hasıl olmuştur.
  DOSYA NO                         :
  
  ALACAKLI                           :
  
  VEKİLİ                                  :
  
  BORÇLU                              :
  
  BORÇ                                    :
  
  TAKİP TARİHİ                    :
  
  TEBLİĞ TARİHİ   :
  
  KESİNLEŞME      : SÜRESİNDE
  
  HACİZ TARİHİ    : 05.04.2020
  
  TAKİP MESNEDİ               : ÖRNEK 10
  
  ÖDENEN TUTAR: 0
 5. Bursa .İcra Müdürlüğü tarafından 2020/18 E. Sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetveli hatalıdır. Yukarıda ayrıntısı ile açıkladığımız üzere hatalı 3.sıradaki sıra cetvelinin düzeltilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK, TMK, HMK ve sair mevzuat

DELİLLER                             : Yasal Ve Takdiri Diğer Deliller Vs.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve re’sen incelenecek hususlar doğrultusunda, itirazımızın kabulü ile Bursa . İcra Müdürlüğü 2020/9 E. Sayılı  dosyasında düzenlenen sıra cetvelinde  esasa etki edecek bir eksiklik bulunmamakta olup sehven yapılan maddi hatanın düzeltilmesini yeniden sıra cetveli düzenlenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.