Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası İtiraz Dilekçesi

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası İtiraz Dilekçesi

ŞİLE SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL ANADOLU SULH CEZA HAKİMLİĞİ ÖNBÜROSU’NA

İtiraz Eden : ………….

:…………

İhlal Maddesi : Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282 Sokağa Çıkma Yasağına Karşı Kesilen İdari Para Cezası.

Konu : İstanbul Valiliği Şile Kaymakamlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 19.05.2020 tarihinde düzenlenen ve 16.12.2020 günü şahsıma tebliğ edilen idari para cezasının haksız ve hukuksuz tanzim edilerek yasal dayanaktan yoksun olması sebebiyle iptali talebidir.

Açıklamalar : Şahsıma tebliğ edilen 3.180,00 TL’lik idari para cezası işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

19.05.2020 Tarihinde sokağa çıkma yasağı olan saatlerde yasağı ihlal etmiş olmam nedeniyle tarafıma idari para cezası uygulanmış ise de gıda (un) sektöründe halen çalışıyor olmam ve buna bağlı olarak çalışma iznimin bulunması dolayısıyla kesilen ceza haksız ve hukuka aykırıdır. Bu hususta dilekçemin ekinde ilgili belgeleri ibraz ediyorum.

Bu hususta T.C İçişleri Bakanlığı’nca 01.12.2020 tarihinde çıkartılan genelgeye göre Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulmuştur. Genelge’nin ekinde belirtilen ‘’Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar’’ ibaresi gereğince dilekçemin ekinde sunmuş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere kısıtlamadan muaf olmama rağmen tarafıma haksız ve hukuka aykırı olarak ceza kesilmiştir.

Ayrıca söz konusu itirazıma konu sokağa çıkma yasağı cezasını kolluk kuvveti kesmiştir. Ancak Hakimliğinizce de bilindiği üzere kolluk kuvveti sadece tutanak tutabilmekte, vatandaşa ceza yazma yetkisi bulunmamakta bu ceza yalnızca 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 294/2 gereği idari para cezaları mahalli mülki amirler tarafından kesilmektedir. Kolluk kuvveti tarafından kesilen cezaya bu nedenle de itiraz ediyorum.

Delillerimiz : Ceza Tutanağı, Muaf Olduğuna Dair Belge ve Her Türlü Yasal Delil.

Netice Ve Talep : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve resen nazara alacağınız sebeplerle; haksız ve hukuksuz şekilde kesilen idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep ediyorum.

EK:

1-Ceza Tutanağı

2- Muaf Olduğuna Dair Belge ……………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.