Kategoriler
Soybağı Reddi Dilekçesi

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

ÇORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKESİ SIFATIYLA) SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:
DAVALI :
KONU : Soybağının Reddi Talebinden İbarettir.
AÇIKLAMALAR :

  1. Davalı ile …………. tarihinde evlendim. ………tarihinde ……………….Mahkemesinin Karar numaralı dosyası gereği davalı taraf ile boşandım. Bu evlilikten çocuğum bulunmamaktadır.
  2. Davalı ile boşanma davası süreci ………….. tarihinde başlamış bu tarihten itibaren aynı evi
    paylaşmadığım gibi yan yana bile gelmedim. Boşanma davası için sadece mahkeme salonunda davalı tarafı gördüm.
  3. …………………… tarihinde ehliyet kimlik kartımı yenilemek amacıyla Nüfus Müdürlüğünde
    işlemelerimi yaptığım esnada ………….. doğumlu ………………. adındaki çocuğun benim kaydıma
    tescil edildiğini öğrendim. ………………,………………başka bir erkekle ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Çünkü boşanma davası başladığından beri davalı taraf ile ayrı yaşamaktayız. Benim böyle bir çocuğum yoktur.
  4. Tüm bu sebeplerle mahkemenize başvurmak hasıl olmuştur. Çocuğa kayyım tayini adına sulh hukuk mahkemesine yazı gönderilmesine, Benim çocuğum …………. soybağının reddine karar verilmesini talep ederim.

H. NEDENLER: Türk Medeni Kanunu ve İlgili Mevzuat
NETİCE ve TALEP: Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle davacının çocuğu olmayan ……………… için nesebin reddine, bir kayyım tayinine,
yargılama masraflarının davalıya tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim.

…./11/2021
Ek: Nüfus Kayıtları

Davacı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.