Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi (İstinaf Başvurusu)

Süre Tutum Dilekçesi (İstinaf Başvurusu)

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

gönderilmek üzere

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO :

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinin tarihli ve Esas sayılı dosya kapsamında verdiği karara yönelik istinaf incelemesi için süre tutum dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMA VE TALEP :

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosya kapsamında tarihli duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir. Bu durum usul ve yasaya aykırı olup kararın yeniden yargılama neticesinde istinafa konu işbu kararın kaldırılması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu karara yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliği sonrası gerekçeli istinaf dilekçemizi sayın mahkemenize sunacağız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.