Kategoriler
İhtarname Örnekleri

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği İ H T A R N A M E İHTAR EDEN :XXX VEKİLİ : MUHATAP İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından […]