Kategoriler
İstifa Dilekçesi

Emeklilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi

3600 İstifa Dilekçesi Örneği … Müdürlüğüne 20.02.2021 ………. tarihinden bu yana çalıştığım işyerinizden ……….. tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum. Ekte verilmiş olan belgede belirtildiği gibi yasal olan 15 yıl 3600 gün prim şartını sağlamış olduğumdan dolayı tüm yasal haklarımın ve kıdem tazminatımın yasal sure içerisinde ödenmesini arz ederim. Ek: SGK Kıdem Tazminatı Alabilir Belgesi (1 Sayfa) […]