Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA İSTEMDE BULUNAN : KONU : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi TALEP : …. Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … K. Sayılı kararı ile hakkımda verilen cezanın Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Ekte (EK1) sunduğum Adli Sicil Arşiv […]