Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi —-. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : 2021/*** ESAS   İTİRAZ EDEN  BORÇLU         : AD- SOYAD- ADRES- TC VEYA VERGİ NUMARASI VEKİLİ            : Av.–ADRES ALACAKLI    : AD-SOYAD –ADRES – TC VEYA VERG NUM.  VEKİLİ           : AV. AD SOYAD […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN          : ……………Sitesi adına ……………. VEKİLİ                     : Av……………………………………… MUHATAP               :……………….- T.C…………….. adres KONU                      : Muhatap tarafınızca süresi içerisinde ödenmeyen  tüm aidat borçlarının ödenmesi ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR      : Muhatap tarafınız, müvekkilin yöneticisi olduğu …….. Sitesi C Blok 6. Kat No:12 adresinde ikamet etmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti […]